Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nyanställd

Den här sidan finns till för dig som har skrivit på anställningsavtal och snart ska börja jobba hos oss.

Varmt välkommen ska du vara till oss på Linköpings kommun! På de här sidorna har vi samlat information för dig som är nyanställd som vi hoppas kommer att ge dig en bra start på det nya jobbet. Här hittar du viktig information och tips och råd för att lösa mindre praktiska uppgifter innan din första dag, eller när du väl är på plats.

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden ska genomsyra hela verksamheten. De är en sammanfattning av vår identitet.

Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar, värdesätta innovationskraft och vara ständigt framåtblickande. Det handlar också om att våga ta en tätposition. Det är ”där idéer blir verklighet” beviset på. Vår kommunikation ska präglas av ett engagerat och aktivt agerande. Vi ska ta initiativ till dialog och debatt och snabbt besvara frågor.

Linköping är en levande, livsbejakande kommun. Samtidigt är vi en öppen och välkomnande kommun. Vi skapar förutsättningar och miljöer för alla invånare som attraherar, utvecklar och inger trygghet. Allmänheten har rätt till full insyn i kommunens verksamhet, om det inte finns lagliga begränsningar. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Linköpings kommun och vi uttrycker oss enkelt och begripligt. Alla ska mötas med respekt. Det förutsätter att alla medarbetare har en positiv människosyn och ett flexibelt agerande där öppenhet, ärlighet och förtroende är riktmärken.

I Linköping har vi en stolt historia och en spännande framtid. Spjutspetsteknik går hand i hand med humanism. Här erbjuds ett rikt utbud inom det som människor värdesätter i sina liv. Vi välkomnar mångfald, kreativitet och skönhet. Jämställdhet är en självklarhet för oss. Det innebär att vi respekterar människors olikheter och varierande förutsättningar.

Senast uppdaterad den 20 augusti 2020