Byggdialog

Byggdialog – en tjänst riktad mot fastighetsägare och byggherrar för att främja bostadsbyggandet i Linköping

Har du som byggherre/fastighetsägare en idé som kan bidra till att det byggs fler bostäder i Linköping? Vill du ha en ingång till kommunen för att få svar på dina frågor?

På tisdagsförmiddagar arrangeras dialogträffar med kommunens tjänstemän. Under en sådan träff har du möjlighet att presentera din idé eller diskutera dina frågor kring bostadsbyggande. Vi reserverar en timme för varje besök. Gruppen har en samordnande roll och ni kommer efter mötet att få en kontaktperson för att kunna driva frågan vidare.

Jämna veckor 9:30-10:30 - Företagspresentation

Varje vecka 11:00-12:00 - Diskutera utvecklingsprojekt på egen mark eller mark man tänker köpa.

Det som presenteras på mötet är givetvis konfidentiellt.

Vi samråder med Fastighetsägarna GFR och Sveriges Byggindustrier kring tjänstens upplägg och förlopp.

Boka tid för byggdialog

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta:

Heléne Linné

Administrativ assistent Plankontoret

Skicka e-post till Heléne Linné

E-post: Helene.Linne@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 12

Läs mer i informationbladet:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018