Byggdialog

Byggdialog – en tjänst riktad mot fastighetsägare och exploatörer för att främja bostadsbyggandet i Linköping. Välkommen att prata om ert utvecklingsprojekt för bostäder eller för en företagspresentation.

Har du som exploatörfastighetsägare en idé som kan bidra till att det byggs fler bostäder i Linköping? Vill du ha en ingång till kommunen för att få svar på dina frågor? Eller vill du komma och presentera ert företag?

På tisdagsförmiddagar arrangeras dialogträffar med kommunens tjänstemän. Under en sådan träff har du möjlighet att presentera din idé eller diskutera dina frågor kring bostadsbyggande. Vi reserverar en timme för varje besök. Gruppen har en samordnande roll och ni kommer efter mötet att få en kontaktperson för att kunna driva frågan vidare.

Jämna veckor 9:30-10:30 – Företagspresentation

Visa gärna upp en presentation av företaget och tidigare genomförda projekt. Vad har ni för visioner? Vad kan ni erbjuda Linköping? Vid dessa mötestillfällen får man träffa Plankontorets chefer samt representant från Näringsliv och tillväxt.

Varje vecka 11:00-12:00 - Diskutera utvecklingsprojekt på egen mark eller mark ni tänker köpa

Idéerna ska röra bostadsprojekt men kan även innehålla en kombination av bostäder och verksamheter. Representanter från mark- och exploatering, detaljplan och bygglov finns med vid mötet. Gruppen kan vid behov kompletteras med andra kompetenser inom i första hand Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunen kan ta fram nya bostadsområden till försäljning och exploatering. För att möjliggöra detta har aktörerna ett ansvar att framföra marknadens efterfrågningar.

Det som presenteras på mötet är givetvis konfidentiellt.

Vi samråder med Fastighetsägarna GFR och Sveriges Byggindustrier kring tjänstens upplägg och förlopp.

Boka tid för byggdialog

Kommunens kontaktperson

Om du har frågor är du välkommen att kontakta administrativ assistent Sri Kvape via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 november 2019