Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Byggdialog

En dialog för byggherrar, exploatörer och fastighetsägare.

Syftet med dialogen är att vara en ingång till Linköpings kommun för den som har idéer kring bostadsbyggande.

Ett möte kan bokas antingen för en företagspresentation eller en diskussion om ett specifikt utvecklingsprojekt.

Vid behov kan mötet hållas digitalt.

Företagspresentation

Jämna veckor, klockan 09:30-10:30

Här kan ni presentera ert företag och dess idéer. Kanske vill ni även visa genomförda referensprojekt. Vid detta tillfälle får ni träffa Stadsplaneringsavdelningens chefer som lyssnar och kan ge en övergripande bild av bostadsplanering och bostadsbyggande i kommunen. En representant från Näringsliv och tillväxt på Kommunledningsförvaltningen deltar också under dialogen.

Utvecklingsprojekt

Varje vecka, klockan 11:00-12:00

Här ges tillfälle att diskutera konkreta idéer inom ett specifikt markområde som ni äger eller på annat sätt har tillgång till. Ni får träffa representanter från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ställa frågor kring bygglov, detaljplan och exploatering samt få råd om hur ni kan driva ert projekt vidare.

Tänk på att anmäla er till rätt typ av dialogtillfälle. Anmäl er senast en vecka i förväg. Om ni får förhinder ber vi er att avboka mötet snarast. Avbokningen sker via en länk på det bekräftelsemail som ni får efter att ni har anmält er. Boka in gärna ny tid efter avbokning.

Dina personuppgifter lagras enligt GDPR.

Kommunens kontaktperson

Om du har frågor är du välkommen att kontakta administrativ assistent Sri Kvape via kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 9 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: