Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunens mark och byggnader

Om du vill ha kontakt med oss gällande kommunens mark eller våra byggnader går det bra att skicka in en fråga eller synpunkt via vårt system för ärenden. Det går också bra att skicka ett mail till Kontakt Linköping, deras kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

För att vi ska kunna ge dig snabbare handläggning ser vi gärna att du ger oss så mycket information som möjligt. Det kan vara bra att ta fram information som:

 • Vad ditt ärende handlar om.
 • Vilken plats det handlar om, adress eller en fastighetsbeteckning om det är en fastighet i form av enbart en tomt.
 • Är du hyresgäst eller arrendator hos oss tar vi gärna emot ett avtals- eller kundnummer för att kunna ta fram ditt avtal och läsa igenom det innan vi tar kontakt med dig.
 • Om det gäller betalning eller fakturafrågor hänvisar vi till hemsidan i första hand.

Linköpings kommun har inte några lediga bostäder eller fritidshus för uthyrning till privatperson eller företag. Vänd dig till de lokala hyresvärdarna istället.

Om du driver ett företag och har frågor om eventuell ledig kommunal mark eller lokaler för etableringsmöjligheter, ber vi dig att kontakta Företagsservice. Det gäller till exempel dig som är nyetablerad företagare eller har frågor om Foodtruck-verksamhet.

Vill du ha råd och stöd gällande föreningsfrågor eller fritidsaktiviteter? Då ber vi dig att kontakta kommunens föreningsutvecklare för att få hjälp eller bli lotsad vidare. Om du vill hyra idrottshall, skollokal eller kulturlokal kan du vända dig till lokalbokningen för att se om ledig lokal finns.

Markupplåtelse och nyttjande av offentlig plats

Rätten att nyttja offentliga platser är reglerad i ordningslagen (SFS 1993:1617).

Om du behöver komma i kontakt med oss och har frågor gällande markupplåtelse ber vi dig att vända dig till Kontakt Linköping via mail eller telefon för att få ett ärende registrerat. Det går också bra att skicka en synpunkt eller fråga via vårt system för ärenden. Dit skickar du frågor om till exempel uteserveringstillstånd, tillstånd för affischering, byggnadsställning eller gatupratare.

Om du inte har några frågor till oss på Linköpings kommun kan du ansöka direkt via Polisens hemsida.

Om marken tillhör ett kommunalt eller privat bolag får du skicka din förfrågan dit. 

Linköpings kommun har ansvar för att bedöma om tillståndet för nyttjande av marken anses lämpligt. I bedömningen går vi bland annat igenom allmänhetens intressen, stadsbild och eventuell störning. Om plats eller tid anses olämplig, kan vi tillsammans med dig försöka komma fram till annan tid och/eller plats. 

Här hittar du information om tillstånd för annan typ av nyttjande av kommunens mark.

Vid frågor om att få nyttja kommunal mark kan det vara bra att delge oss den här informationen i när du hör av dig:

 •  Vilken typ av verksamhet du har och/eller önskar bedriva på platsen.
 •  Var du vill ansöka om markupplåtelse – område, adress.
 •  Under hur lång tid verksamheten ska bedrivas på den önskade platsen.
 •  Kontaktuppgifter inklusive organisationsnummer/personnummer.

Olovlig bosättning

I Linköpings kommun finns det olika grupper av EU-medborgare som bosätter sig på kommunens mark. För att försöka hejda denna typ av boende arbetar polisen tillsammans med Linköpings kommun och vi besöker platserna gemensamt. 

Arbetet med denna process kan vara lång och det kan vara svårt att komma i kontakt med de berörda EU-medborgarna som inte får bosätta sig på platsen. Arbetsprocessen kan se ut på följande sätt:

 • Linköpings kommun får information eller upptäcker en bosättning på kommunal mark och tar kontakt med polisen.
 • Vi besöker bosättningen tillsammans och sätter upp skyltar om camping förbjuden.
 • Det sker en kontakt med tolk för att bestämma en dag och tid för att lämna information till de som har bosatt sig på platsen.
 • Vi pratar med EU-medborgarna och upplyser dem om att det är kommunens mark och att de inte får bosätta sig där. Om det bor barn på platsen kontaktas socialtjänsten.
 • De får ett datum då de senast måste lämna platsen med sina tillhörigheter.
 • Platsen besöks igen efter det bestämda datumet som EU-medborgarna fått, för att se om de flyttat därifrån och att platsen kan städas.

Om du vill informera kommunen om en olovlig bosättning behöver vi få information om:

 • Var – i vilket område bosättningen finns.
 • Hur länge bosättningen funnits på platsen, om vetskap om detta finns.
 • Om du vill ha återkoppling i ärendet ber vi dig lämna dina kontaktuppgifter.

Det förekommer även olovliga bosättningar på privatägda marker i Linköpings kommun. Då är det upp till markägaren att ta ställningen till bosättningen och anmäla detta till polisen. Om det handlar om förstörelse och sabotage på dessa platser ska även detta anmälas till polisen. 

Information om kommunens skog

Senast uppdaterad den 12 februari 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: