Hoppa till huvudinnehåll

Radhus i Berga

Kommande markanvisning avser radhusbebyggelse i två delområden.

Kartbild över området Berga äng med de olika kvarteren för markanvisning markerade.Strukturplan med delområden markerade.

Information

Radhusbebyggelsen inom delområde G och E ska tilldelas i en kommande markanvisning. Övriga kvarter är redan markanvisade.

Preliminär tidplan

Inbjudan markanvisningstävling: höst/vinter 2024

Kommunens projektledare

Kommunens exploateringsingenjör för projektet är Anna Tunemar. Om du har frågor om projektet skickar du dem till vårt kontaktcenter Kontakt Linköping, som svarar på dina frågor direkt eller hänvisar dig till rätt person.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 3 januari 2024