Hoppa till huvudinnehåll

Radhus i Berga

Kommande markanvisning avser radhusbebyggelse i två delområden.

Strukturplan med delområden markerade

Information

Radhusbebyggelsen inom delområde G och E ska tilldelas i en kommande markanvisning. Övriga kvarter är redan markanvisade.

Preliminär tidplan

Antagen detaljplan: sommaren 2023
Inbjudan markanvisningstävling: hösten 2023

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Anna Tunemar. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 19 april 2023