Hoppa till huvudinnehåll

Vimanshäll - Älgvägen

Inbjudan till markanvisningstävling är planerad till första kvartalet 2025.

Strukturplan över området

Information

Antal bostäder: I den första markanvisningen, cirka 9 radhus.

Information om planförslaget

Preliminär tidplan

Antagen detaljplan Älgvägen: 2025 kvartal 1

Inbjudan markanvisningstävling: 2025 kvartal 2

 

Kommunens projektledare

Kommunens exploateringsingenjör för projektet är Mathilda Loitto. Om du har frågor om projektet skickar du dem till vårt kontaktcenter Kontakt Linköping, som svarar på dina frågor direkt eller hänvisar dig till rätt person.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 2 juli 2024