Hoppa till huvudinnehåll

Skeda/Slaka skola

Skeda/Slaka skola är en F-6-skola med skolbarnomsorg som präglas av ett aktivt arbete med trygghet, glädje och kunskap. Vi har vår verksamhet i två skolor, Skeda skola med adress Olunda Skeda skola 1 och Slaka skola på Gamla Kalmarvägen 5. Välkommen att besöka oss!

På Skeda skola finns en idrottshall och på Slaka skola finns slöjdsalar, vilket gör att våra elever har undervisning på båda skolorna. Den trygga, småskaliga atmosfären förstärks av att skolorna ligger i naturskön gammal kulturbygd, där utomhusvistelse i en trygg miljö blir en självklar och naturlig del av skolans vardag.

Skolan strävar efter att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (Lgr 22, kap. 1). Det sker genom att skolan präglas av omsorg om individen, att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt att den sociala gemenskapen ger trygghet och vilja och lust att lära.

Välkomna att höra av er till oss om ni har fler frågor och funderingar!

Senast uppdaterad den 12 mars 2024