Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidsgårdar

För ungdomar från 13-18 år

 

Syfte

Ungdomar oavsett könstillhörighet, kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet och funktionsvariationer ska ha samma möjligheter till en god och meningsfull framtid.

Verksamhetsidé

Att utgå från ungdomars delaktighet och tillsammans skapa en värdefull fritid. Att verka hälsofrämjande och utveckla ungdomarna fysiskt, psykiskt och socialt genom en process för att skapa aktiviteter där ungdomen är delaktig.

Arbetssätt

Främjande och coachande förhållningssätt, samverkan och samarbete.

Senast uppdaterad den 3 juni 2021