Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Årligt arrangemangsstöd

Våra föreningsbidrag är från den 1 januari 2020 digitaliserade. Du gör din bidragsansökan via e-tjänsten i systemet Interbook Go. Via länken nedan registrerar du din förening i Interbook Go. Behöver du vägledning, följ anvisningarna i manualen.

Vilka föreningar kan söka?

 • Föreningen/organisationen ska vara av ideell natur och präglas av demokratiska grundvärderingar.
 • Föreningens verksamhet ska skötas av ansvarig styrelse.
 • Föreningens stadgar ska vara godkända av medlemmarna och accepterade av kommunen.
 • Föreningen ska ha en fullgod ekonomisk förvaltning. Vad det innebär finns att läsa i dokumentet "Bidragsregler kulturverksamhet".

Ändamål

Detta bidrag riktar sig mot föreningar som arrangerar ett flertal offentliga kulturprogram under en säsong och som har en dokumenterad kontinuerlig verksamhet. Verksamheten kännetecknas av att professionella musiker/konstnärer/artister/skådespelare engageras.

Villkor för bidragsberättigade arrangemang

 • Arrangemang som står för mångfald, spridning av nya genrer och som tillför nya uttrycksformer uppmuntras.
 • Arrangemanget ska vara öppet för alla och inte vara ensidigt religiös eller partipolitisk i sitt syfte.
 • Arrangemanget ska vara offentligt och ske i Linköpings kommun.

Ansökan - 1 dec

Ansökan om arrangemangsbidrag görs via kommunens IT-stöd Interbook Go. Logga in i e-tjänsten och gör din ansökan.

 • I all marknadsföring av arrangemanget ska det framgå att det sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden.
 • Föreningar som erhållit bidrag ska följa kultur- och fritidsnämndens rekommendation kring vattenbaserad rök och pyroteknik i samband med föreställningar/konserter:
  • om möjligt redan vid biljettförsäljning och marknadsföring informera om att föreställningen/arrangemanget innehåller rök och andra former av pyroteknik,
  • informera publiken innan de släpps in i avsedd lokal och innan föreställningen börjar att det förekommer rök eller dylikt,  
  • det är upp till respektive arrangör att avgöra om biljettpris och resekostnader ska betalas tillbaka, till den som bokat föreställningen och har upplevt besvär under föreställningen. 

Senast uppdaterad den 1 mars 2021