Arrangemangsbidrag-kultur

Vilka föreningar kan söka?

  • Föreningen/organisationen ska vara av ideell natur och präglas av demokratiska grundvärderingar.
  • Föreningens verksamhet ska skötas av ansvarig styrelse.
  • Föreningens stadgar ska vara godkända av medlemmarna och accepterade av kommunen.
  • Föreningen ska ha en fullgod ekonomisk förvaltning. Vad det innebär finns att läsa i dokumentet Bidragsregler för kulturverksamhet i Linköpings kommun.

Ändamål

Detta bidrag är oftast ett underskottstäckningsbidrag och utgår först efter genomfört och slutredovisat arrangemang varefter den slutliga bidragsnivån fastställs inom beslutat maxbelopp.

Villkor för arrangemang

  • Arrangemang som står för mångfald, spridning av nya genrer och som tillför nya uttrycksformer uppmuntras.
  • Arrangemanget ska vara öppet för alla och inte vara ensidigt religiös eller partipolitisk i sitt syfte.
  • Arrangemanget ska vara offentligt och ske i Linköpings kommun.

Ansökan - 6 veckor före

Ansökan ska lämnas på särskild blankett till kultur- och fritidsnämnden minst sex veckor före planerat arrangemang.

Ofullständiga uppgifter eller för sent inlämnad ansökan behandlas inte.

Skicka ansökan till:

Eller via post till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Utbetalning

Utbetalning sker normalt efter genomfört arrangemang eller efter särskild överenskommelse.

Att tänka på!

  • Föreningar som erhållit bidrag ska följa kultur- och fritidsnämndens rekommendation kring vattenbaserad rök och pyroteknik i samband med föreställningar/konserter.
  • I all marknadsföring av arrangemanget ska det framgå att det sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden.

Redovisning

Efter avslutat arrangemang skickar du in en redovisning. Blanketten hittar du överst på sidan.

Arrangörsgaranti - ett regionalt arrangörsstöd

Arrangörsgarantin administreras av Riksteatern Östergötland på uppdrag av Region Östergötland (tidigare Regionförbundet Östsam). Syftet med stödet till kulturarrangemang är att stärka de lokala arrangörerna för att:

– öka utbudet av lokala kulturarrangemang
– förbättra spridningen av kultur i regionen
– stimulera ett brett och mångsidigt utbud
– förbättra utbudet av kultur för barn och ungdom.

Mer information och ansökningsblankett finns via Riksteatern Östergötlands hemsida. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 oktober 2018