Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arrangemangsbidrag-kultur

Våra föreningsbidrag är från den 1 januari 2020 digitaliserade. Du gör din bidragsansökan via e-tjänsten i systemet Interbook Go. Via länken nedan registrerar du din förening i Interbook Go. Behöver du vägledning, följ anvisningarna i manualen.

Vilka föreningar kan söka?

 • Föreningen/organisationen ska vara av ideell natur och präglas av demokratiska grundvärderingar.
 • Föreningens verksamhet ska skötas av ansvarig styrelse.
 • Föreningens stadgar ska vara godkända av medlemmarna och accepterade av kommunen.
 • Föreningen ska ha en fullgod ekonomisk förvaltning. Vad det innebär finns att läsa i dokumentet Bidragsregler för kulturverksamhet i Linköpings kommun.

Ändamål

Detta bidrag är oftast ett underskottstäckningsbidrag och utgår först efter genomfört och slutredovisat arrangemang varefter den slutliga bidragsnivån fastställs inom beslutat maxbelopp.

Villkor för arrangemang

 • Arrangemang som står för mångfald, spridning av nya genrer och som tillför nya uttrycksformer uppmuntras.
 • Arrangemanget ska vara öppet för alla och inte vara ensidigt religiös eller partipolitisk i sitt syfte.
 • Arrangemanget ska vara offentligt och ske i Linköpings kommun.

Ansökan - 6 veckor före

Ansökan om arrangemangsbidrag görs via kommunens IT-stöd Interbook Go. Logga in i e-tjänsten och gör din ansökan.

 • I all marknadsföring av arrangemanget ska det framgå att det sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden.
 • Föreningar som erhållit bidrag ska följa kultur- och fritidsnämndens rekommendation kring vattenbaserad rök och pyroteknik i samband med föreställningar/konserter:
  • om möjligt redan vid biljettförsäljning och marknadsföring informera om att föreställningen/arrangemanget innehåller rök och andra former av pyroteknik,
  • informera publiken innan de släpps in i avsedd lokal och innan föreställningen börjar att det förekommer rök eller dylikt,  
  • det är upp till respektive arrangör att avgöra om biljettpris och resekostnader ska betalas tillbaka, till den som bokat föreställningen och har upplevt besvär under föreställningen. 

 

Senast uppdaterad den 1 mars 2021