Bidrag Ungdomsarrangemang

Vilka föreningar kan söka?

  • Föreningen/organisationen ska vara av ideell natur och präglas av demokratiska grundvärderingar.
  • Föreningens verksamhet ska skötas av ansvarig styrelse.
  • Föreningens stadgar ska vara godkända av medlemmarna och accepterade av kommunen.
  • Föreningen ska ha en fullgod ekonomisk förvaltning. Vad det innebär finns att läsa i dokumentet Bidragsregler för ungdomsarrangemang i Linköpings kommun.

 

Ändamål

Detta bidrag riktar sig mot föreningar som arrangerar ett flertal offentliga kulturprogram under en säsong och som har en dokumenterad kontinuerlig verksamhet. Verksamheten kännetecknas av att professionella musiker/konstnärer/artister/skådespelare engageras.

Villkor för bidragsberättigade arrangemang

  • Arrangemang som står för mångfald, spridning av nya genrer och som tillför nya uttrycksformer uppmuntras.
  • Arrangemanget ska vara öppet för alla och inte vara ensidigt religiös eller partipolitisk i sitt syfte.
  • Arrangemanget ska vara offentligt och ske i Linköpings kommun.

Ansökan - 1 dec

Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidsnämnden senast den 1 december och beslut fattas i kultur- och fritidsnämnden under det första kvartalet i påföljande verksamhetsår.

Vid ansökningstillfälle ska en verksamhetsplan för det kommande året lämnas in. Verksamhetsberättelsen ska förutom sedvanlig statistik även innehålla en beskrivande text som tar fasta på kvalitetsutvecklingen i föreningens utåtriktade verksamhet.

Föreningenska redovisa vilka verksamheter som riktats till barn och ungdom samt redovisa en marknadsföringsplan för planerad verksamhet.

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Alternativt skicka din ansökan via e-post:

Utbetalning

Utbetalning av bidrag betalas ut efter inkommen och godkänd verksamhetsberättelse.

Att tänka på!

  • Föreningar som erhållit bidrag ska följa kultur- och fritidsnämndens rekommendation kring vattenbaserad rök och pyroteknik i samband med föreställningar/konserter.
  • I all marknadsföring av arrangemanget ska det framgå att det sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 oktober 2018