Produktionsstöd

Vilka föreningar kan söka?

  • Föreningen/organisationen ska vara av ideell natur och präglas av demokratiska grundvärderingar.
  • Föreningens verksamhet ska skötas av ansvarig styrelse.
  • Föreningens stadgar ska vara godkända av medlemmarna och accepterade av kommunen.
  • Föreningen ska ha en fullgod ekonomisk förvaltning. Vad det innebär finns att läsa i dokumentet "Bidragsregler kulturverksamhet".

Ändamål

  • Produktionsstöd är ett förhandsbidrag för produktioner av kulturprogram och som inte kan sökas för redan genomförda produktioner. Bidraget kan användas för olika uppsättningskostnader, så som lokalhyra, rättigheter, ljud/ljus, etc.

Villkor för bidragsberättigade arrangemang

  • Produktioner som står för mångfald, spridning av nya genrer och som tillför nya uttrycksformer uppmuntras.
  • Produktionen ska vara offentlig och i första hand ske i Linköpings kommun.

Ansökan - 1 mars och 1 oktober

  • Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidsnämnden senast den 1 mars respektive 1 oktober och beslut fattas i kultur- och fritidsnämnden. Ansökningar för vårens produktioner skall lämnas in i oktober och ansökningar för höstens produktioner skall lämnas in i mars. Ansökan lämnas in på särskild blankett och vi ser gärna bifogad projektplan.

Skicka ansökan till: 

Eller via post till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Utbetalning

Utbetalning av produktionsbidrag betalas ut i förskott.

Att tänka på!

  • Föreningar som erhållit bidrag ska följa kultur- och fritidsnämndens rekommendation kring vattenbaserad rök och pyroteknik i samband med föreställningar/konserter.
  • I all marknadsföring av arrangemanget ska det framgå att det sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 oktober 2018