Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsstöd

Våra föreningsbidrag är digitaliserade. Från den 1 januari 2020 gör du din bidragsansökan via en e-tjänst i systemet Interbook Go. För att kunna ansöka om bidrag behöver föreningen vara registrerad i Interbook Go. Behöver du vägledning, följ anvisningarna i manualen.

Vilka föreningar kan söka?

 • Föreningen/organisationen ska vara av ideell natur och präglas av demokratiska grundvärderingar.
 • Föreningens verksamhet ska skötas av ansvarig styrelse.
 • Föreningens stadgar ska vara godkända av medlemmarna och accepterade av kommunen.
 • Föreningen ska ha en fullgod ekonomisk förvaltning. Vad det innebär finns att läsa i dokumentet "Bidragsregler kulturverksamhet".

Ändamål

 • Produktionsstöd är ett förhandsbidrag för produktioner av kulturprogram och kan inte sökas för redan genomförda produktioner. Bidraget kan användas för olika uppsättningskostnader, så som lokalhyra, rättigheter, ljud/ljus, etc.

Villkor för bidragsberättigade arrangemang

 • Produktioner som står för mångfald, spridning av nya genrer och som tillför nya uttrycksformer uppmuntras.
 • Produktionen ska vara offentlig och i första hand ske i Linköpings kommun.

Ansökan - 1 mars och 1 oktober

 • Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidsnämnden senast den 1 mars respektive 1 oktober och beslut fattas i kultur- och fritidsnämnden. Ansökningar för vårens produktioner skall lämnas in i oktober och ansökningar för höstens produktioner skall lämnas in i mars. Ansökan görs via Interbook Go och vi ser gärna bifogad projektplan.

Utbetalning

Produktionsbidrag betalas ut i förskott.

 • I all marknadsföring av arrangemanget ska det framgå att det sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden.
 • Föreningar som erhållit bidrag ska följa kultur- och fritidsnämndens rekommendation kring vattenbaserad rök och pyroteknik i samband med föreställningar/konserter
 • Om möjligt redan vid biljettförsäljning och marknadsföring informera om att föreställningen/arrangemanget innehåller rök och andra former av pyroteknik
 • Informera publiken innan de släpps in i avsedd lokal och innan föreställningen börjar att det förekommer rök eller dylikt
 • Det är upp till respektive arrangör att avgöra om biljettpris och resekostnader ska betalas tillbaka, till den som bokat föreställningen och har upplevt besvär under föreställningen. 

 

Senast uppdaterad den 1 september 2020