Uppdragsstöd

Uppdragsstöd är ett initiativ från kultur- och fritidsnämnden och är inte ett sökbart stöd, även om initiativ kan komma från en förening. Utdelning av uppdragsstöd sker i dialog med Kultur- och fritidskontoret och beslut om utdelning tas av Kultur- och fritidsnämnden .

Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om uppdragsbidrag till föreningar som bedriver en kontinuerlig kultur- eller fritidsverksamhet vilken:

  • kompletterar, utökar eller ersätter den kulturverksamhet som bedrivs i kommunal, eller annan, regi
  • är utåtriktad och av stort intresse, samt till nytta för kommuninvånarna

Är du intresserad av uppdragsstödet?

Ta en kontakt med kultur- och fritidskontoret. Överenskommelse om uppdragsstöd sker i dialog med Kultur- och fritidskontoret och överenskommelsen formaliseras sedan skriftligt och innehåller uppgifter om:

  • koppling till de kulturpolitiska ambitioner som fastställs i det kulturpolitiska programmet senare under 2018 samt nämndens mål
  • uppdragsbeskrivning
  • bidragsbelopp
  • hur uppföljning ska ske
Kultur- och fritidskontoret

Skicka e-post till Kultur- och fritidskontoret

E-post: kulturochfritidsnamnden@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: Vardagar kl 7.45 - 16.00

Postadress: Apotekaregatan 13C

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 september 2018