Utvecklingsbidrag

Från och med 2019 införs ett nytt bidragssystem inom idrotts- och fritidsområdet för barn- och ungdomsföreningar.

Utvecklingsbidraget är ett kvalitativt och dialogbaserat bidrag. Ett grundläggande och viktigt syfte med utvecklingsbidraget är att förbättra och förstärka dialogen mellan föreningslivet och kommunen, öka precisionen i föreningsstödet och göra det enklare för såväl föreningslivet som kommunen att arbeta med verksamhetsutveckling.

Utvecklingsbidraget uppmuntrar till kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete och vänder sig till föreningar som har ambitionen att förändra och utveckla sin verksamhet. 

Ansökan

Ansökan om utvecklingsbidrag görs via kommunens IT-stöd Interbook Go. Logga in i e-tjänsten och gör din ansökan.

Steg 1: Föreningen skickar in en kort och kärnfull ansökan via Interbook GO med svar på följande 5 frågor:

  1. Beskrivning av projektet/insatsen/aktiviteten
  2. Syftet
  3. Målgrupp
  4. Tidsplan
  5. Budget/kalkyl

Steg 2: Föreningen anmäler sig till ett kort dialogmöte (max 15 minuter) under v 15 & v 17 via nedanstående länk. Om ert förstaval är fulltecknat väljer ni ett annat tillfälle. Sista anmälningsdag är 5 april.

OBS! En förutsättning för att kunna boka ett dialogmöte är en inlämnad ansökan i Interbook Go.

Kontaktperson

Har ni frågor kontakta Per Arnöman.

Per Arnöman

Sakkunnig idrottsfrågor Kultur- och fritidskontoret

Skicka e-post till Per Arnöman

E-post: Per.Arnoman@linkoping.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 mars 2019