Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsbidrag social- och omsorgsnämnden

Ideella föreningar som har medlemmar i Linköpings kommun kan söka föreningsbidrag. Social – och omsorgsnämnden delar varje år ut föreningsbidrag till föreningar som har verksamhet inom nämndens ansvarsområden.

Ansökan om bidrag

Bidragsansökan görs via systemet InterbookGo. För att kunna ansöka om bidrag behöver föreningen samt en person i styrelsen vara registrerade i Interbook Go.

Ansökningsprocessen består av tre steg:

 1. Registrera privatperson i Interbook Go
 2. Ansök om att registrera förening i Interbook Go senast 23 oktober
 3. Ansök om föreningsbidrag i Interbook Go senast 31 oktober

Registrera privatperson och förening

Första steget för en förening som vill ansöka om föreningsbidrag är att skapa ett konto i Interbook Go. Detta görs genom att föreningsansvarig registrerar sig som privatperson i Interbook Go. Via det kontot kan föreningen sedan ansöka om att bli registrerad som förening i Interbook Go.

Ansökan om att registreras som förening i Interbook Go ska göras senast 23 oktober för att er ansökan ska hinna behandlas. När ansökan om att registreras som förening är godkänd, får uppgiftslämnaren bekräftelse på godkänd ansökan i både Interbook Go och via e-post. Nu kan föreningen ansöka om bidrag.

Instruktion för att registrera person och förening i Interbook Go instruktion

Första steget för en förening som vill ansöka om föreningsbidrag är att skapa ett inlogg i Interbook Go. 

Detta görs genom att föreningsansvarig registrerar sig som privatperson i Interbook Go. I ett senare skede kopplas detta till en ansökan om föreningsbidrag. Syftet med registrering av privatperson är att föreningen ska kunna ta del av den information som kommunen skickar ut om föreningsbidragen. 

Registrera ny användare/privatkund

 1. Välj "Skapa ny privatkund" på förstasidan.
 2. Ange e-postadress. Om e-postadressen redan finns inlagd i systemet så ska du logga in i stället för att göra detta steg. Om det inte går ber vi dig att kontakta kommunen för vidare hjälp.
 3. Fyll i de efterfrågade uppgifterna.
 4. När du har gjort detta så skickas en verifikationskod till den e-postadress som angavs. Den ska anges i formuläret som ett sista steg i processen för nyregistrering.

Registrera förening

 1. Logga in i Interbook Go
 2. Välj Mitt konto i menyn på vänster sida.
 3. Välj "Föreningsansökningar"
 4. Klicka på "Ny ansökan"
 5. Fyll i föreningens uppgifter.
  1. Namn (obligatoriskt) - här skriver du in föreningens officiella namn i klartext.
  2. Organisationsnummer (obligatoriskt)
  3. Ange föreningens Plusgiro, Bankgiro, Clearing+Kontonummer. Detta är nödvändigt om bidrag ska kunna betalas ut.
  4. RF-nummer anges bara av idrottsföreningar som är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF)
  5. Markera om ni vill att föreningen visas i det ”offentliga föreningsregistret” efter registreringen. Vi rekommenderar att ni gör detta. Det är ett sätt att synliggöra att föreningen finns för bland annat potentiella medlemmar.
 6. Fyll i föreningens kontaktuppgifter:
  1. Adress (obligatoriskt)
  2. Ange eventuellt C/o-adress
  3. Postnr (obligatoriskt)
  4. Ort (obligatoriskt)
  5. Föreningens mobiltelefonnummer
  6. Föreningens telefonnummer
  7. Föreningens E-postadress
  8. Föreningen eventuella hemsida
 7. Fyll i kategori
  1. Välj en Kategori från listan (obligatoriskt). Använd “övrig förening” om du inte hittar någon som passar.
  2. Välj eventuellt en Organisation från listan
  3. Om er organisation inte finns med i listan ange den nya i fältet för Ny organisation.
  4. Välj en Verksamhet från listan (obligatoriskt) och klicka på ”Lägg till”. Här kan flera verksamheter väljas. Välj "övrig" om ni inte hittar någon passande verksamhet.
  5. Tryck “spara utkast” om du vill fortsätta fylla i ansökan en annan gång. Tryck på “nästa” om du vill fortsätta fylla i ansökan.
 8. Registrera styrelse. Vi rekommenderar att man lägger in flera styrelsemedlemmar för att minska sårbarheten.
  1. Fyll i efterfrågade uppgifter. Särskilt viktigt är att kontaktuppgifterna stämmer.
 9. Ladda upp obligatoriska dokument. I reglerna framgår vilka dokument som är obligatoriska att ladda upp för att er ansökan ska kunna behandlas.
 10. Försäkra er att ansökan är korrekt. Klicka i rutan: “Jag accepterar”.
 11. Skicka in ansökan. De uppgifter du har fyllt i visas här. Det är möjligt att granska dessa och göra eventuella justeringar i de olika stegen om de inte är korrekta.
 12. För att lämna in ansökan klickar du på knappen Skicka.
 13. När ansökan är skickad, visas en kvittens på skärmen.

Ansöka om föreningsbidrag

Förutsättningen för att kunna göra en ansökan om föreningsbidrag är att följande dokument finns inlagda i Interbook Go:

 • Stadgar
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsredovisning
 • Ekonomisk berättelse/revisionsberättelse

Ansökningsperioden för bidrag öppnar 1 september. Ansökan om bidrag ska göras senast 31 oktober.

 1. Logga in med dina uppgifter
 2. Klicka på ”Bidrag” i huvudmenyn. En lista med alla bidrag och ansökningar visas. I slutet på listan redovisas om det finns flera sidor i registret. Valen för ”Ändra”, ”Ta bort” och ”Visa” är inte aktiva om du inte har valt någon ansökan att redigera, radera eller se.
 3. Klicka på Ny bidragsansökan för att upprätta en ny bidragsansökan.
 4. Välj bidrag - Genom att klicka på pilen i slutet av fältet ”Bidrag som är öppna för ansökan” visas en lista över alla bidrag som kan sökas just nu.
 5. Fyll i efterfrågade uppgifter för det bidrag som ska sökas.
 6. Klicka på Spara Utkast eller Klicka på Skicka och skicka in ansökan.
 7. Om du klickar på Spara Utkast sparas ansökan som ett utkast och du kan redigera och komplettera ansökan innan du skickar in den för handläggning. Om du klickar på Spara och skicka in ansökan låses ansökan för redigering och du kan skicka in den för handläggning.
 8. Klart! En ny ansökan om bidrag är skapad.

Tre former av föreningsbidrag

Social- och omsorgsnämnden delar ut tre sorters föreningsbidrag. Deras syfte är gemensamt och ska genomsyra alla föreningsbidrag från SON:

 • Stimulera föreningar att bedriva verksamhet för personer som är i behov av stöd på grund av fysiska/psykiska funktionsnedsättningar eller andra sociala skäl.
 • Motverka isolering för enskilda och grupper och främja allas delaktighet i samhället.
 • Ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala kontakter.
 • Främja demokrati, utveckling och ett brett socialt engagemang i Linköpings kommun.

Grund- och medlemsbidrag

Grund- och medlemsbidrag ska gå till föreningens grundläggande verksamhet. Föreningens medlemmar ska tillhöra en målgrupp som ingår i nämndens ansvarsområde. För 2023 är grundbidraget 4000 kronor och medlemsbidraget 41 kronor/betalande medlem bosatt i Linköping.

Ansökan ska göras via Interbook Go. Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för det kommande året är 31 oktober.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag delas ut för att föreningar ska kunna göra aktiviteter som uppfyller föreningsbidragets syfte. Aktiviteterna ska riktas till målgrupper som ingår i nämndens ansvarsområde. Exempel på aktiviteter är nattvandring, återkommande hobbyverksamhet, samtalsgrupper för ungdomar.

Läs mer om villkor, bedömningskriterier och regler för ansökan i dokumentet "Regler för föreningsbidrag från social- och omsorgsnämnden" längst ner på denna sida.

Ansökan ska göras via Interbook Go. Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för det kommande året är 31 oktober.

Särskilt aktivitetsbidrag

Särskilt aktivitetsbidrag kan endast sökas av lokal samorganisation som är paraplyorganisation för ett antal medlemsföreningar. Samorganisationen ska bedriva verksamhet som stöd till medlemsföreningarna.


Ansökan ska göras via Interbook Go. Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för det kommande året är 31 oktober.

Mer information om föreningsbidrag

Läs mer om villkor för föreningsbidrag, bedömningskriterier och regler för ansökan i dokumentet Regler för föreningsbidrag från social- och omsorgsnämnden.

Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden.

Till e-postformulär för Social- och omsorgsförvaltningen

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 19 september 2023