Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsbidrag social- och omsorgsnämnden

Ideella lokalföreningar som har medlemmar i Linköpings kommun kan söka föreningsbidrag. Social – och omsorgsnämnden delar varje år ut föreningsbidrag till lokalföreningar som verkar inom sitt ansvarsområde.

Social- och omsorgsnämndens bidragsregler finns här

Föreningsbidragets syfte

 • Främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, utveckling och ett brett socialt engagemang i Linköpings kommun.
 • Stimulera ideella föreningar att bedriva verksamhet för personer i åldrarna 0-65 år som är i behov av socialtjänstens stöd på grund av nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga eller andra sociala skäl. Med sociala skäl omfattas i första hand:
  • Skadligt bruk och beroende
  • Barn och deras familjer
  • Våldsutsatthet
  • Hemlöshet
 • Motverka isolering för enskilda och grupper samt främja allas delaktighet i samhället.
 • Ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala kontakter. 

Två former av föreningsbidrag

Social- och omsorgsnämnden delar ut två föreningsbidrag:

Grundbidrag

Grundbidrag till föreningens grundläggande verksamhet. För 2025 är grundbidraget 10 000 kronor per år.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag delas ut för att föreningar ska kunna göra aktiviteter som uppfyller föreningsbidragets syfte. Aktiviteterna ska vara bidragsberättigade och riktas till målgrupper som ingår i nämndens ansvarsområde. 

Process för ansökan om bidrag

 1. Registrera föreningen i interbook Go (Se instruktion)
 2. Socialförvaltningen bedömer om föreningen uppfyller bestämmelser enligt regelverket - förutsättningar och grundläggande villkor för föreningsbidrag.
 3. Samtliga årshandlingar ska vara inskickade i Interbook Go senast den 15 augusti. (Se instruktion)
 4. Socialförvaltningen bedömer om föreningen uppfyller nämndspecifika kriterier. 
 5. Föreningar som uppfyller nämndspecifika kriterier kategoriseras “SON bidragsberättigad förening”
 6. Föreningen ansöker om grundbidrag och/eller aktivitetsbidrag. (Se instruktion). 
  Ansökningsperioden för bidrag öppnar 1 september. Ansökan om bidrag ska göras senast 31 oktober.
 7. Beslut av social- och omsorgsnämnden
 8. Utbetalning av beviljat grundbidrag
 9. Utbetalning av aktivitetsbidrag efter genomförd(a) aktivitet(er) mot uppvisande av underlag.

Instruktion för att registrera person och förening i Interbook Go 

Första steget för en förening som vill ansöka om föreningsbidrag är att skapa ett inlogg i Interbook Go, via länk nedan. 

Detta görs genom att föreningsansvarig registrerar sig som privatperson i Interbook Go. I ett senare skede kopplas detta till en ansökan om föreningsbidrag. Syftet med registrering av privatperson är att föreningen ska kunna ta del av den information som kommunen skickar ut om föreningsbidragen. 

Registrera ny användare/privatkund

 • Välj "Skapa ny privatkund" på förstasidan.
 • Ange e-postadress. Om e-postadressen redan finns inlagd i systemet så ska du logga in i stället för att göra detta steg. Om det inte går ber vi dig att kontakta kommunen för vidare hjälp.
 • Fyll i de efterfrågade uppgifterna.
 • När du har gjort detta så skickas en verifikationskod till den e-postadress som angavs. Den ska anges i formuläret som ett sista steg i processen för nyregistrering.

Registrera förening

 1. Logga in i Interbook Go
 2. Välj Mitt konto i menyn på vänster sida.
 3. Välj "Föreningsansökningar"
 4. Klicka på "Ny ansökan"
 5. Fyll i föreningens uppgifter.
  1. Namn (obligatoriskt) - här skriver du in föreningens officiella namn i klartext.
  2. Organisationsnummer (obligatoriskt)
  3. Ange föreningens Plusgiro, Bankgiro, Clearing+Kontonummer. Detta är nödvändigt om bidrag ska kunna betalas ut.
  4. RF-nummer anges bara av idrottsföreningar som är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF)
  5. Markera om ni vill att föreningen visas i det ”offentliga föreningsregistret” efter registreringen. Vi rekommenderar att ni gör detta. Det är ett sätt att synliggöra att föreningen finns för bland annat potentiella medlemmar.

   

 6. Fyll i föreningens kontaktuppgifter:

  1. Adress (obligatoriskt)
  2. Ange eventuellt C/o-adress
  3. Postnr (obligatoriskt)
  4. Ort (obligatoriskt)
  5. Föreningens mobiltelefonnummer
  6. Föreningens telefonnummer
  7. Föreningens E-postadress
  8. Föreningens eventuella hemsida
 7. Fyll i kategori 
  1. Välj en Kategori från listan (obligatoriskt). Använd “övrig förening” om du inte hittar någon som passar.
  2. Välj eventuellt en Organisation från listan
  3. Om er organisation inte finns med i listan ange den nya i fältet för Ny organisation.
  4. Välj en Verksamhet från listan (obligatoriskt) och klicka på ”Lägg till”. Här kan flera verksamheter väljas. Välj "övrig" om ni inte hittar någon passande verksamhet.
  5. Tryck “spara utkast” om du vill fortsätta fylla i ansökan en annan gång. Tryck på “nästa” om du vill fortsätta fylla i ansökan.
 8. Registrera styrelse. Vi rekommenderar att man lägger in flera styrelsemedlemmar för att minska sårbarheten.
  1. Fyll i efterfrågade uppgifter. Särskilt viktigt är att kontaktuppgifterna stämmer.
 9. Ladda upp obligatoriska dokument. I reglerna framgår vilka dokument som är obligatoriska att ladda upp för att er ansökan ska kunna behandlas.
 10. Försäkra er att ansökan är korrekt. Klicka i rutan: “Jag accepterar”.
 11. Skicka in ansökan. De uppgifter du har fyllt i visas här. Det är möjligt att granska dessa och göra eventuella justeringar i de olika stegen om de inte är korrekta.
 12. För att lämna in ansökan klickar du på knappen Skicka.
 13. När ansökan är skickad, visas en kvittens på skärmen. 

 Årshandlingar som ska laddas upp i Interbook go innan den 15 august

 • Senaste årsmötesprotokollet (signerat).
 • Senaste verksamhetsberättelsen
 • Senaste ekonomiska redovisningen, resultat- och balansräkning.
 • Senaste revisionsberättelse (signerad).
 • Verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
 • Budget för nästa verksamhetsår
 • Förändras stadgarna så ska även dessa laddas upp på nytt.
 1. Logga in med dina uppgifter
 2. Klicka på ”Bidrag” i huvudmenyn. En lista med alla bidrag och ansökningar visas. I slutet på listan redovisas om det finns flera sidor i registret. Valen för ”Ändra”, ”Ta bort” och ”Visa” är inte aktiva om du inte har valt någon ansökan att redigera, radera eller se.
 3. Klicka på Ny bidragsansökan för att upprätta en ny bidragsansökan.
 4. Välj bidrag - Genom att klicka på pilen i slutet av fältet ”Bidrag som är öppna för ansökan” visas en lista över alla bidrag som kan sökas just nu.
 5. Fyll i efterfrågade uppgifter för det bidrag som ska sökas.
 6. Klicka på Spara Utkast eller Klicka på Skicka och skicka in ansökan.
 7. Om du klickar på Spara Utkast sparas ansökan som ett utkast och du kan redigera och komplettera ansökan innan du skickar in den för handläggning. Om du klickar på Spara och skicka in ansökan låses ansökan för redigering och du kan skicka in den för handläggning.
 8. Klart! En ny ansökan om bidrag är skapad.

Mer information om föreningsbidrag

Läs mer om villkor för föreningsbidrag, bedömningskriterier och regler för ansökan i dokumentet Regler för föreningsbidrag från social- och omsorgsnämnden.

Mer information om föreningsbidrag

För mer information kontakta Socialförvaltningen.

Postadress:
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 20 juni 2024