Föreningsbidrag Omsorgsnämnden

Vilka föreningar kan söka?

Linköpings kommun vill stimulera olika föreningar att ordna aktiviteter och bedriva verksamheter för olika grupper i behov av stöd. Därför utger omsorgsnämnden föreningsbidrag till individ- och familjeomsorgsföreningar som bedriver sådan social verksamhet.

Följande krav ställs på föreningar som ansöker om bidrag:

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd, främja jämställdhet och integration och i vederbörlig ordning ha:

  1. antagna stadgar
  2. styrelse och revisorer
  3. stadigvarande verksamhet
  4. ordnad ekonomisk förvaltning
  5. eget postgirokonto/ bankgirokonto

Föreningen ska ta ut årlig avgift av medlemmarna, samt redovisa detta i verksamhetsberättelsen.

Ändamål

Bidrag kan utges till lokal förening och länsförening under förutsättning att aktiviteterna anordnas för personer som är bosatta eller skrivna inom Linköpings kommun.

Bidrag utges efter överenskommelse mellan föreningen och omsorgsnämnden. Vid bedömning av ansökningar om bidrag kommer omsorgsnämnden att särskilt lägga vikt vid;

  • att verksamheten möter angelägna behov
  • verksamhetens omfattning
  • om verksamheten innebär att nya arbetssätt prövas
  • i vilken utsträckning verksamheten kompletterar eller förstärker annan verksamhet
  • i vilken mån samverkan sker med andra aktörer

En förening kan också komma överens med en utförare av en verksamhet inom omsorgsnämndens ansvarsområde att genomföra vissa aktiviteter. I dessa fall ersätts föreningen av utföraren. Sådana överenskommelser kan ske när som helst under året.

Ansökan - 31 oktober

Du kan ansöka om bidrag en gång per år. Ansökan och regler kan du ta del av genom länkarna ovan. På sida två i ansökan beskriver du verksamheten som du söker bidrag för. Senast den 31 oktober måste ansökan och alla bifogade dokument ha kommit in till Omsorgs- och äldreförvaltningen.

Ansökan skickas till:
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Dispens för ansökan!

Om din förening på grund av den ändrade ansökningstiden, inte har möjlighet att lämna in ansökan i tid - kontakta Liselott Borg, tfn 013-20 57 73, angående möjlighet att få dispens till den 12 november.

Övrigt

Årligen fördelas bidrag till ca 100 föreningar från äldrenämnden och omsorgsnämnden. Lokalbidrag utgår också till föreningshuset Fontänen.

Underlag för ansökan sänds till de föreningar som tidigare sökt föreningsbidrag.

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen upphandlar, planerar och följer upp verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Förvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och äldrenämnden.

Skicka e-post till Omsorgs- och äldreförvaltningen

E-post: aldrenamnden@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 82

Besöksadress: Drottninggatan 16 (se karta) Öppettider: 7.45-12.00, 13.00-16.00,
(Juni-augusti 8.00-12.00, 13.00-14.00)

Postadress:
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 oktober 2018