Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsbidrag social- och omsorgsnämnden

Ideella föreningar som har medlemmar i Linköpings kommun kan söka föreningsbidrag. Social – och omsorgsnämnden delar varje år ut föreningsbidrag till föreningar som har verksamhet inom sitt ansvarsområde.

Syfte

Ett av syftena med föreningsbidraget är att stimulera föreningar att bedriva verksamhet för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, eller för personer som är i behov av samhällets stöd på grund av andra sociala skäl. Villkoren för att få bidrag finns i reglerna för föreningsbidrag.

Nytt för i år

Nytt för i år är att social- och omsorgsnämnden har tagit ett beslut om att inte bevilja föreningsbidrag för lönebidragsanställningar. De har också beslutat att medicinska patientföreningar som inte ingår i nämndens ansvarsområde inte kan beviljas grund- och medlemsbidrag. Detta kan komma att påverka föreningar som har beviljats föreningsbidrag tidigare år.

Ansökan

Ansökan ska göras i det angivna ansökningsformuläret för föreningsbidrag. I reglerna står hur ansökan ska fyllas i. Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för år 2021 är 31 oktober 2020.

Föreningsbidrag social- omsorgsnämnden
Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden. Förvaltningen arbetar också på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden när det gäller ekonomiskt bistånd.

Till e-postformulär för Social- och omsorgsförvaltningen

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 2 oktober 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: