Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsbidrag social- och omsorgsnämnden

Ideella föreningar som har medlemmar i Linköpings kommun kan söka föreningsbidrag. Social – och omsorgsnämnden delar varje år ut föreningsbidrag till föreningar som har verksamhet inom sitt ansvarsområde.

Syftet med föreningsbidrag

Syftet med föreningsbidrag är att:

  • Främja demokrati, utveckling och ett brett socialt engagemang i Linköpings kommun.(I enlighet med överenskommelse med idéburna sektorn 2012.)
  • Stimulera föreningar att bedriva verksamhet för personer som är i behov av stöd på grund av fysiska/psykiska funktionsnedsättningar eller andra sociala skäl.
  • Motverka isolering för enskilda och grupper och främja allas delaktighet i samhället.
  • Ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala kontakter.

Tre former av föreningsbidrag

Grund- och medlemsbidrag

Vilka kan söka grund- och medlemsbidrag?

Föreningsbidrag beviljas till ideella föreningar. Ekonomiska föreningar beviljas inte bidrag. Föreningen ska ha verksamhet i Linköpings kommun och rikta sig till personer som är i behov av stöd på grund av fysiska/psykiska funktionsnedsättningar eller andra sociala skäl och är bosatta i kommunen.

Ansökan om grund- och medlemsbidrag

Ansökan ska göras via ansökningsformulär för föreningsbidrag. Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för det kommande året är 31 oktober. Ansökan kan göras digitalt via e-post eller sändas med post. E-postformulär och kontaktuppgifter återfinns i den grå rutan Social- och omsorgsförvaltningen nedan. Läs mer om villkor för föreningsbidrag, bedömningskriterier och regler för ansökan i dokumentet Regler.

Beslut om bidrag

Inför varje nytt år fattas beslut om grund- och medlemsbidrag i december månad. För 2022 var grundbidraget 4000 kr och medlemsbidraget 41 kr/betalande medlem bosatt i Linköping.

Aktivitetsbidrag

Vilka kan söka aktivitetsbidrag?

Föreningsbidrag beviljas till ideella föreningar. Ekonomiska föreningar beviljas inte bidrag. Föreningen ska ha verksamhet i Linköpings kommun och rikta sig till personer som är i behov av stöd på grund av fysiska/psykiska funktionsnedsättningar eller andra sociala skäl och är bosatta i kommunen.

Ansökan om aktivitetsbidrag

Ansökan ska göras via ansökningsformulär för föreningsbidrag. Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för det kommande året är 31 oktober. Ansökan kan göras digitalt via e-post eller sändas med post. E-postformulär och kontaktuppgifter återfinns i den grå rutan Social- och omsorgsförvaltningen nedan.
Läs mer om villkor för föreningsbidrag, bedömningskriterier och regler för ansökan i dokumentet Regler.

Beslut om bidrag

Inför varje nytt år fattas beslut om särskilt aktivitetsbidrag i december månad. Exempel på aktiviteter som beviljats bidrag är nattvandring, taekwondo och ridning för personer med funktionsnedsättning, familjestödsträffar och medlemsaktiviteter.

Särskilt aktivitetsbidrag

Vilka kan söka särskilt aktivitetsbidrag?

Särskilt aktivitetsbidrag kan sökas av lokal samorganisation som är paraplyorganisation för ett antal medlemsföreningar. Samorganisationen ska bedriva verksamhet som stöd till medlemsföreningarna.

Ansökan om särskilt aktivitetsbidrag

Ansökan ska göras via ansökningsformulär för föreningsbidrag. Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för det kommande året är 31 oktober. Ansökan kan göras digitalt via e-post eller sändas med post. E-postformulär och kontaktuppgifter återfinns i den grå rutan Social- och omsorgsförvaltningen nedan.
Läs mer om villkor för föreningsbidrag, bedömningskriterier och regler för ansökan i dokumentet Regler.

Beslut om bidrag
Inför varje nytt år fattas beslut om särskilt aktivitetsbidrag i december månad.

Ansökan

Ansökan ska göras i det angivna ansökningsformuläret för föreningsbidrag. I reglerna står hur ansökan ska fyllas i. Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för det kommande året är 31 oktober.

Föreningsbidrag social- omsorgsnämnden
Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden.

Till e-postformulär för Social- och omsorgsförvaltningen

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 23 november 2022