Bygdepeng

År 2000 inrättade Länsstyrelsen i Östergötland tillsammans med Regionförbundet Östsam en gemensam regional bygdepeng som kan sökas av lokala utvecklingsgrupper i länet. En förutsättning för den regionala bygdepengen är att kommunen går in med en kommunal bygdepeng.

Vad är en lokal utvecklingsgrupp?

En lokal utvecklingsgrupp består av personer som gått samman för att engagera sig i utvecklingen av det område där de bor. Lokala utvecklingsgrupper kallas de byalag, bygdekommittéer, byaråd, bygderåd och andra föreningar som aktivt tar del i arbetet att utveckla bygden.

Vad är bygdepeng?

En bygdepeng är en mindre summa pengar som är till för att underlätta för de personer som, tillsammans med övriga boende i ett område, vill engagera sig i sin bygds framtida utveckling.

Ansökningshandlingar hittar du i länken till höger.

Ansökan om Bygdepeng sänds till:

Utvecklingsavdelningen 
Linköpings kommun
581 81 Linköping

Hur mycket pengar rör det sig om?

Bygdepeng i Linköpings kommun är på 6 000 kr vilket är maxbeloppet som Länsstyrelsen beviljar. Länsstyrelsen och Regionf Östergötland står tillsammans för två tredjedelar av den totala summan.  
Mer information finns på länsstyrelsens hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017