Hoppa till huvudinnehåll

Bygdepeng

År 2000 inrättade Länsstyrelsen i Östergötland tillsammans med Regionförbundet Östsam en gemensam regional bygdepeng som kan sökas av lokala utvecklingsgrupper i länet.

Numera har Region Östergötland tagit över Regionförbundet Östsams roll. En förutsättning för den regionala bygdepengen är att kommunen går in med en kommunal bygdepeng.

Vad är bygdepeng?

En bygdepeng är en mindre summa pengar som är till för att underlätta för de personer som, tillsammans med övriga boende i ett område, vill engagera sig i sin bygds framtida utveckling.

Hur mycket pengar rör det sig om?

Bygdepeng i Linköpings kommun är på 6 000 kr vilket är maxbeloppet som Länsstyrelsen beviljar. Länsstyrelsen och Region Östergötland står tillsammans för två tredjedelar av den totala summan.

Ansökan om bygdepeng

Ansökan om Bygdepeng sänds till:

Kommunledningsförvaltningen/Enheten Hållbarhet
Linköpings kommun
581 81 Linköping

Vad är en lokal utvecklingsgrupp?

En lokal utvecklingsgrupp består av personer som gått samman för att engagera sig i utvecklingen av det område där de bor. Lokala utvecklingsgrupper kallas de byalag, bygdekommittéer, byaråd, bygderåd och andra föreningar som aktivt tar del i arbetet att utveckla bygden.

Senast uppdaterad den 21 oktober 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: