Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Studieförbund

I Linköpings kommun finns ett stort utbud av studieförbund som får stöd av kommunen för den verksamhet de bedriver. Studieförbunden har en bred verksamhet som är öppen för alla.

Den vanligaste verksamhetsformen är studiecirkeln, som består av en grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap i vitt skilda ämnen. Alla studieförbund bedriver även kulturprogram, såsom teater, föreläsningar, sång och musik, utställningar med mera. Studieförbunden utgör ett stöd till föreningslivet genom samarbeten med medlems- eller samverkansorganisationer.

Stöd i styrelsearbete

Studieförbunden kan även erbjuda stöd i styrelsearbete i form av styrelseutbildning, ge tillgång till lokaler, hjälpa till att starta studiecirklar eller ordna kulturprogram. Klicka på respektive studieförbund medan för att gå vidare till förbundens hemsida för mer information.

Bildningsförbundet Östergötland

Bildningsförbundet Östergötland ger i första hand service till studieförbund och folkhögskolor i Östergötland. De är också en viktig kontakt för allmänna frågor om studieförbund och folkhögskolor men informerar även generellt om folkbildning.

Senast uppdaterad den 15 mars 2017