Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna vi får kring den offentliga konsten. Tveka inte att höra av dig till oss om du har andra frågor och funderingar.

1 % av byggprojektets summa avsätts för offentlig konst.

Av summan som motsvarar 1% av byggprojektets kostnad avsätta 15 % för att säkerställa kvalitet, kompetens och slutresultat.

Du bidrar med din tid, ditt engagemang och den budgeterade projektsumman. Du ingår i samrådsgruppen och finns med som dialogpartner utifrån din vardagssituation. Du är inte ansvarig eller bunden för ett speciellt åtagande, utan bjuds in till samverkan på dina villkor. Valbart, skalbart och flexibelt.

Viktigt är dock att notera att beslut fattas enligt processens arbetsgång och väljer du att inte närvara/ vara delaktig, verkställs de av övriga aktörer överenskomna beslut. 

  • Vi äger processen ur alla praktiska, administrativa och konstnärliga perspektiv.

  • Vi har det största ansvaret för gestaltningen och är loket som drar processen framåt. 

  • Vi föreslår val av konstnär/konstnärer och du får ett väl underbyggt konstprogram som motiverar vårt/våra förslag inför aktuellt uppdrag/projekt.

  • Vi ger dig avlastning och stöd längs en kvalitetssäkrad process. 

  • Vi säkerställer en tydlig och funktionell arbetsgång, kvalitativa samarbetspartners och en konstruktiv dialog för att infria uppsatt målbild. 

  • Vi dokumenterar och sprider såväl konstnärligt värde som resultat till övriga kommunala instanser samt externa relevanta aktörer.

  • Vi förvaltar resultatet efter att konstprojektet är invigt för att skapa synergieffekter och medieutrymme för alla involverade aktörer. 

  • Vi strävar efter att den initiala kostnaden ska bli en lönsam investering.

Vi har ansvaret för att vara en sammanhållande länk mellan kommunala intressen, kreativt och kvalitativt konstnärsskapande, visuellt uttryck med höjd och substans, och parallellt tillgodose det offentliga rummets olika behov, utmaningar och potential. Samtidigt som beställarens intressen ska tillgodoses genom att den konstnärliga gestaltningen bidrar till ett positivt mervärde för beställarna. 

En avgörande roll spelar här den professionella ledningens engagemang och den politiska förankringen för processens mandat och legitimitet.

Ja, professionell kompetens finns med i utveckling, planering och projektering. Vi samarbetar med både arkitekter och landskapsarkitekter, samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga politiska organ och nämnder som är betydelsefulla för gestaltningen av den miljö som omger konsten.

Genom att tidigt involvera LOK i planprocessen skapas en dubbelriktad vinning. För konstnären, beställaren, avsändaren, kommunen och mottagaren/betraktaren. Vi når en framgångsrik samverkan vid gestaltning av offentliga miljöer i vår stad genom att vara lyhörd och föra en rak och tydlig kommunikation mellan alla aktörer.

Vad, när, hur och på vilket sätt offentliga miljöer gestaltas är en mycket komplex och tvärsektoriell fråga. Det handlar om synergierna mellan arkitektur eller konst, platsers unika historia och bärande kulturvärden, men också om hur normerna för planerings - och byggprocesser påverkar funktion och användning i den naturliga vardagen.

När vi bryter invanda tankemönster och väljer utmanande perspektiv för att betrakta situationen, sammanhanget och det viusuella uttrycket, skapar vi utveckling. Att äga och driva en sådan process ställer krav på uthållighet och insikt samt pedagogisk kompetens.  

Inför varje projekt skräddarsyr vi en situationsanpassad lösning och vår process startar direkt när byggprojektet initieras. Vi finns med från start till mål. 

Ja, absolut. Konst med kvalitet befäster vår position på den offentliga konstens nationella och internationella arena. Vi stärker vår identitet och vårt varumärke, vi ökar vår attraktionskraft och byggnaders/platser ekonomiska värde stiger. I en stad med kvalitativ konst ökar människors livskvalitet och fler vill bo och verka i en ort som berikar dem. Den offentliga konsten av hög kvalitet bidrar därmed till ökade skatteintäkter. 

Ja, absolut. Där idéer blir verklighet kan vi sprida vårt konstnärliga visuella uttryck. När vi fattar modiga beslut och utmanar den offentliga konstens arena, sätter vi avtryck i historien. 

Genom en kvalitetssäkrad process, utvärdering, uppföljning och strategisk kommunikation.

Vi förvaltar nytänkande och konstnärlig höjd för effektivt medieutrymme och attraktion.

Vi syns, vi hörs, vi vill och vi vågar! Med stolthet, mod, puls och passion förknippas Linköping med professionell offentlig konst av internationellt hög kvalitet.  

Camilla Lothigius Samordnare Offentlig konst
Camilla Lothigius

Samordnare Offentlig konst Passagen Linköpings Konsthall

Till e-postformulär för Camilla Lothigius

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 73 17

Konsthallschef Lars-Ove Östensson
Lars-Ove Östensson

Konsthallschef Passagen Linköpings Konsthall

Telefon: 013-20 73 12

Senast uppdaterad den 26 oktober 2016