Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

1%-regeln och Linköping offentlig konst

Linköpings kommun arbetar med 1%-regeln. Det innebär att 1% av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad av offentliga lokaler, platser och byggnader avsedda för offentlig verksamhet, avsätts till konstnärlig gestaltning. Linköping offentlig konst LOOK, som är en del av Passagen Linköpings Konsthall driver, samordnar och kvalitetssäkrar konstprojekten och ansvarar för dess genomförande. Fritt från krav på funktionalitet är den offentliga konsten en budbärare till nästa generation.

Trädgårdsföreningen Helena Sjögren

Helena Sjögrens gestaltning till porten i Trädgårdsföreningen monterades i februari 2020 i Linköping. Beställare är Samhällsbyggnadsnämnden.

Konsten idag formar framtidens kulturarv 

Linköping offentlig konst LOOK, bidrar med nya infallsvinklar och perspektiv som i både ord och handling, förändrar tankemönster och agerande. Vårt professionella arbete med konst av hög kvalitet, stärker vår stads identitet och attraktionskraft, samtidigt som vi ger mänsklig närvaro, gemenskap och värme åt arkitektur, gångstråk, park - och torgytor, väggar och fasader.

Det offentliga rummet genomströmmas av människor med olika erfarenheter, åldrar, nationaliteter, intressen, kunskaper, färdigheter och behov. När vi ser de offentliga platserna som vårt gemensamma vardagsrum kan vi tillsammans mötas i det oväntade. Konsten gestaltar känslor som är svåra att klä i ord, och tillför våra gemensamma mötesplatser en ny dimension. Fritt från krav på funktionalitet, men med hög kvalitet och visioner, formar vi framtidens kulturarv.

Växtkraft gör att idéer blir verklighet

Ett konstverk i offentlig miljö får kunskap, verksamhet och människor att växa. Med puls och passion stimulerar vi tillväxt, utveckling och nytänkande när idéer blir verklighet.

Konstnärligt sakkunniga projektledare inom LOOK garanterar en kvalitets- säkrad process, som resurseffektivt tar hänsyn till såväl ekonomi, miljö och stadsutveckling som beställare och konstnärer. Av byggprojektets summa avsätts 1% till offentlig konst som beställaren finansierar.  Kvalitet och kompetens är vår garanti. Ekonomi, mandat och legitimitet är vårt gemensamma ansvar. 

Offentlig konst av hög kvalitet befäster Linköpings position på den offentliga konstens nationella och internationella arena.

Tillsammans  formar vi framtidens kulturarv!

Vill du veta mer?

Här kan du se en film om tunnelkonst i Berga

Det är vi som är konstprojektledare inom Linköping offentlig konst.

Anx Kupiainen
Artscape
Björn Svensk
Bo Olls
Christer Fällman
Isabel Cantzler
KIWI
Lars Thostrup
Patrick Nilsson
Peter Ojstersek
Åsa-Viktoria Wihlborg

Stad i färg

I augusti 2020 kommer Linköping Offentlig Konst LOK, i samarbete med stiftelsen Tappra barn och Tekniska Verken, att genomföra ett konstprojekt där 10-15 elskåp i Linköping förvandlas till konstverk.

Är du konstnär och bor i Linköpings kommun och intresserad av att delta så skicka en intresseanmälan med namn och mejladress. Bifoga 2 bilder på konstverk så att vi ser hur du arbetar! Ett urval av inkomna intresseanmälningar kommer att ske. Senast den 15 april låter vi meddela om du går vidare med projektets fortsatta genomförande. Konstnärerna får ett arvode på 10 000 kronor fördelat över 2 år som också ska räcka till färg, material och skiss.

 Är du konstnär och intresserad av att delta?

  • Anmäl i så fall ditt intresse före den 27 mars:

Gör så här: Namnge mejlet med Stad i färg. Mejla namn, adress och telefonnummer och 2 bilder i jpg, max storlek per bild 2 mb till Camilla.Lothigius@linkoping.se

Besked om deltagande: 15 april
Skissinlämning: 29 maj

Tidsplan: Elskåpen målas under vecka 33, invigning i samband med stadsfesten den 18- 23 augusti! 

Hälsningar från:

Tekniska Verken
Tappra Barn och
LOK Linköping Offentlig Konst

Nyheter från Linköping offentlig konst

Linköping offentlig konst är:
Kvalitet | Mötesplats | Kreativ höjd | Utmanande | Oväntat | Puls | Passion | Mångfald | Inkluderande | Avtryck | Upplevelser | Bekräftande | Föränderligt | Etiskt | Existentiellt | Vilsamt | Harmoniskt | Nyskapande | Attraktivt | Identifikation | Magiskt | Mänskligt | Talande | Frågvist | Välkommen att kontakta oss!

Camilla Lothigius Samordnare Offentlig konst
Camilla Lothigius

Samordnare Offentlig konst Passagen Linköpings Konsthall

Till e-postformulär för Camilla Lothigius

E-post: Camilla.Lothigius@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 17

Lars-Ove Östensson, konsthallschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Lars-Ove Östensson

Konsthallschef Passagen Linköpings Konsthall

Telefon: 013-20 73 12

Senast uppdaterad den 25 februari 2020