Hoppa till huvudinnehåll

1%-regeln och Linköping offentlig konst

Linköpings kommun arbetar med 1%-regeln. Det innebär att 1% av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad av offentliga lokaler, platser och byggnader avsedda för offentlig verksamhet, avsätts till konstnärlig gestaltning. Linköping offentlig konst LOK, som är en del av Passagen Linköpings Konsthall driver, samordnar och kvalitetssäkrar konstprojekten och ansvarar för dess genomförande. Fritt från krav på funktionalitet är den offentliga konsten en budbärare till nästa generation.

Konstverk av olika trafikskyltar

Konstnärlig gestaltning Trafic monterad i september 2020 i p-hus Detektiven. Beställare är Sankt Kors AB.

Konsten idag formar framtidens kulturarv 

Linköping offentlig konst LOK, bidrar med nya infallsvinklar och perspektiv som i både ord och handling, förändrar tankemönster och agerande. Vårt professionella arbete med konst av hög kvalitet, stärker vår stads identitet och attraktionskraft, samtidigt som vi ger mänsklig närvaro, gemenskap och värme åt arkitektur, gångstråk, park - och torgytor, väggar och fasader.

Det offentliga rummet genomströmmas av människor med olika erfarenheter, åldrar, nationaliteter, intressen, kunskaper, färdigheter och behov. När vi ser de offentliga platserna som vårt gemensamma vardagsrum kan vi tillsammans mötas i det oväntade. Konsten gestaltar känslor som är svåra att klä i ord, och tillför våra gemensamma mötesplatser en ny dimension. Fritt från krav på funktionalitet, men med hög kvalitet och visioner, formar vi framtidens kulturarv.

Växtkraft gör att idéer blir verklighet

Ett konstverk i offentlig miljö får kunskap, verksamhet och människor att växa. Med puls och passion stimulerar vi tillväxt, utveckling och nytänkande när idéer blir verklighet.

Konstnärligt sakkunniga projektledare inom LOK garanterar en kvalitets- säkrad process, som resurseffektivt tar hänsyn till såväl ekonomi, miljö och stadsutveckling som beställare och konstnärer. Av byggprojektets summa avsätts 1% till offentlig konst som beställaren finansierar.  Kvalitet och kompetens är vår garanti. Ekonomi, mandat och legitimitet är vårt gemensamma ansvar. 

Offentlig konst av hög kvalitet befäster Linköpings position på den offentliga konstens nationella och internationella arena.

Tillsammans  formar vi framtidens kulturarv!

Vill du veta mer?

Här kan du se en film om tunnelkonst i Berga

Det är vi som är konstprojektledare inom Linköping offentlig konst.

Anx Kupiainen
Artscape
Björn Svensk
Bo Olls
Christer Fällman
Isabel Cantzler
KIWI
Lars Thostrup
Patrick Nilsson
Peter Ojstersek
Åsa-Viktoria Wihlborg

Linköping offentlig konst är:
Kvalitet | Mötesplats | Kreativ höjd | Utmanande | Oväntat | Puls | Passion | Mångfald | Inkluderande | Avtryck | Upplevelser | Bekräftande | Föränderligt | Etiskt | Existentiellt | Vilsamt | Harmoniskt | Nyskapande | Attraktivt | Identifikation | Magiskt | Mänskligt | Talande | Frågvist | Välkommen att kontakta oss!

Camilla Lothigius Samordnare Offentlig konst
Camilla Lothigius

Samordnare Offentlig konst Passagen Linköpings Konsthall

Till e-postformulär för Camilla Lothigius

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 73 17

Lars-Ove Östensson, konsthallschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Lars-Ove Östensson

Konsthallschef Passagen Linköpings Konsthall

Telefon: 013-20 73 12

Senast uppdaterad den 28 november 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: