Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Änggårdsskolan

Välkommen till Änggårdsskolan!
Vi är en kommunal grundskola med elever från förskoleklass till år 6 samt fritidshem.

Änggårdsskolan

Till e-postformulär för Änggårdsskolan

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 30

Besöksadress: Betesgatan 1 (se karta)

Postadress: Änggårdsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/anggardsskolan http://www.linkoping.se/anggardsskolan

Rektor: Åsa Norberg
Telefon: 013-20 78 38

Senast uppdaterad den 6 april 2021