Hoppa till huvudinnehåll

Änggårdsskolan

Välkommen till Änggårdsskolan! Änggårdsskolan ligger i stadsdelen Lambohov, nära Linköpings universitet. Vi tar emot elever från förskoleklass upp till åk 6 och har i dag cirka 230 elever. Inför läsåret 2023-2024 tar vi även emot elever från F-6 i engelska sektionen. Vårt motto är "På Änggårdsskolan visar vi hänsyn, tar ansvar och lär oss tillsammans!"

Änggårdsskolan

Änggårdsskolan är en grundsskola som ligger i stadsdelen Lambohov, nära Linköpings universitet.

Om skolan

Skolan ligger i Lambohov med närhet till grönområden. Vi är stolta över att vara en skola som speglar Sverige av idag, med en mångfald av olika kulturer och språk. Cirka 30 % av eleverna har annat modersmål än svenska. För närvarande har vi små klasser i de flesta årskurser.

Måluppfyllelse

Vi arbetar för en god måluppfyllelse för alla elever genom att ha fokus på resultat som följs upp kontinuerligt. Våra lärare tillsammans med specialpedagog och speciallärare kartlägger enskilda elever vid behov för att hitta rätt anpassningar.

Trygghet

För att skapa en trygg skola har vi valt att ha återkommande gemensamma aktiviteter över stadiegränserna i tvärgrupper. Utifrån våra värdeord lärande, ansvar och hänsyn har vi gemensamma temaveckor under året.
På skolan arbetar vi med PBS, positivt beteendestöd. Här kan vi förtydliga våra förväntningar på eleverna så att de kan utveckla sina skolförmågor.

Vår personal

Vår personal är engagerad och arbetar för att möta varje barn utifrån sina förutsättningar och behov samt ge eleverna goda kunskaper till ett livslångt lärande. Vi arbetar i team för att skapa en god trygghet för eleverna. 

Våra fritidshem

På skolan finns tre fritidshem för våra elever; Ängen (åk F-1) och Hagen, Stugan (åk 2-6). Vi strävar efter att ha känd personal på varje avdelning.

Pedagogiska raster

På ett flertal raster har vi organiserade rastlekar med rastpedagog. 

Familjeklass

Varje torsdag förmiddag under en tolv veckorsperiod träffar specialpedagog och resurspedagog de elever och föräldrar som ingår i familjeklassen. Eleverna som deltar ges möjlighet att utveckla sina skolförmågor tillsammans med sin förälder. Varannan vecka deltar även Råd och stöd i Lambohov för att samtala med er föräldrar om angelägna ämnen. 

Lärmiljöer

Förskoleklass och lågstadiet finns i skolans huvudbyggnad. Mellanstadiet undervisas i en separat byggnad. Alla elever har tillgång till vårt bibliotek.
I lunchrestaurangen serveras god och näringsriktig mat. Personal äter tillsammans med eleverna varje dag.

Pedagogerna använder sig av vår fina närmiljö som erbjuder vacker natur och en lugn miljö för våra elever.

Engelska sektionen, ES F-6

Förutom den ordinarie undervisningen finns det nu på Änggårdsskolan en Engelsk sektion för elever som under begränsad tid vistas i Sverige. Linköpings kommun erbjuder denna service till tillfällig internationell arbetskraft eller studerande på Linköpings universitet. Det är en unik möjlighet för familjerna att delta i det svenska samhället och skapar förutsättningar för samarbete och förståelse mellan olika nationer. ES består av två klasser; F-2 Junior Class och 3-6 Senior Class. 

Välkommen att låta ditt barn börja hos oss!

Senast uppdaterad den 12 mars 2024