Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ambassadörens bästa tips: Samarbete är vägen in i Tyskland


Christer Swärdh, Lena Miranda och ambassadör Anna Prinz

Många små och medelstora företag funderar på att etablera sig i Tyskland. Alternativen är att söka samarbeten, vilket även ökar möjligheten till EU-finansiering. Tipset kom från Tysklands ambassadör Anna Prinz vid ett seminarium i Linköping.

Seminariet var en del av ambassadörens besök i Östergötland 25 - 26 februari. Ett tema var att länderna sedan 2017 har ett partneravtal om innovation, i syfte att främja innovativa lösningar, mer export och ökad konkurrenskraft.

Samtidigt är Tyskland med 80 miljoner invånare Europas största och viktigaste marknad, vilket gör landet högintressant för ökad svensk export.

Men Anna Prinz anlade ett annat perspektiv. Se det inte som export. Europa är en marknad, en av de största i världen dessutom. Det är i samarbete som vi skapar innovation och nya affärer.

Ett alternativ som hon pekade på var att svenska startupföretag deltar i konferenser och mässor i Tyskland för att lära känna inte bara Tyskland utan hela Europa, för att kartlägga marknaderna och hitta partners och potentiella kunder.

– Kontakta Tysk-Svenska Handelskammaren så hjälper de till att hitta rätt konferens, uppmanade Anna Prinz.   

Motsvarande konferenser hålls även i Östergötland, mellan svenska startuppbolag och tyska storföretag.

Gränsöverskridande samarbete är nödvändigt

Att delta i det gränsöverskridande samarbetet är av flera skäl nödvändigt. Dels för att EU:s betydande satsningar går till samverkansprojekt, gärna gränsöverskridande, för att inte gynna en enskild part. Det handlar om satsningar på tillsammans 1000 miljarder Euro. Bara programmet Horisont 2020, världens största satsning på forskning och innovation, har en budget på 80 miljarder. Vidare är utveckling av standarder en del av samarbetet, vilka i sin tur styr framtida marknader.

På tysk nivå prioriteras idag tre utvecklingsområden. Det är en storsatsning på järnväg, digitalisering med 5G som en av ingredienserna samt exit kol, alltså utfasningen av fossila bränslen ur energisystemen. I Linköping och Östergötland finns ett antal företag med tjänster och produkter som passar in i dessa prioriteringar.

På det övergripande planet finns även EU-satsningen Green Deal, där det uppgraderade målet är att minska utsläppen av koldioxid med 55 procent. Även här finns betydande och exportmässig kompetens i Östergötland och Linköping.

– Jag är mer hoppfull om att vi kommer att lyckas uppnå klimatmålen efter det här besöket, sade Anna Prinz.

På flera områden behöver Tyskland ett utvidgat samarbete med Sverige. Ett sådant är rymdforskning, både kring teknisk utveckling och forskning om klimatet. Ett av trumfkorten är rymdbasen Esrange utanför Kiruna.

Företag fick tips på vägar framåt

Efter seminariet fick några företag möjlighet att träffa den tyska representanten i ett rundabordssamtal där var och en fick presentera sin verksamhet och vad de skulle kunna erbjuda Tyskland. De möttes av en lyssnande ambassadör som även kom med råd om vilka de borde kontakta och tips om möjliga samarbetspartners.

Ambassadör Anna Prinz beskrev besöket i Östergötland som exceptionellt välordnat och mycket givande.

– Välkommen till Tyskland och bjud in oss igen, uppmanade hon.

För information om vägar in på den tyska marknaden, kontakta Kerstin Reimstad som arbetar med internationalisering vid Näringsliv och tillväxtstaben på Linköpings kommun.

Kerstin Reimstad

Näringslivsutvecklare - Internationalisering Näringsliv och tillväxtstaben

Till e-postformulär för Kerstin Reimstad

E-post: Kerstin.Reimstad@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 02

*På bilden från vänster: Christer Svärdh, Lena Miranda och ambassadör Anna Prinz.