Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Universitet och näringsliv


Student på Linköpings universitet

Något som utmärker Linköpings unika innovationskultur är den nära samverkan mellan universitetet och näringslivet. Faktum är att många världsledande innovationer från Linköping har sitt ursprung i den forskning som bedrivs vid Linköpings universitet – och nya synergier skapas hela tiden.

Linköpings Universitet (LiU) har en lång tradition, redan från starten på 70-talet, av att arbeta nära industrin och näringslivet - både lokalt och internationellt. De söker ständigt nya, fruktbara samarbeten och jobbar aktivt för att hitta lösningar på problem och utmaningar i samtiden. Det är ett unikt angreppssätt som är en av anledningarna till de många framgångsrika forskningsmiljöer som finns här.

Exempelvis är LiU värduniversitet för Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP) inom autonoma system och mjukvaruutveckling. WASP är Sveriges enskilt största forskningsprogram om 1,8 miljarder kronor under elva år. Ett annat exempel är Biogas Research Center, som är ett nationellt kompetenscentrum inom biogasforskning. Det administreras hos LiU.

Näringsliv och universitet i symbios

Man skulle kunna säga att LiU och näringslivet lever i symbios. Kunskap och forskning från universitetet kommer näringslivet till nytta, medan universitetets egen utveckling i mångt och mycket influeras av det omgivande samhället och näringslivets behov. På så vis skapas förutsättningar för en hållbar tillväxt. Och det råder ingen tvekan om att det är en framgångsfaktor: många av regionens mest framgångsrika företag är sprungna ur Linköpings universitet – och har sedan vuxit sig till världsledande inom sina specifika branscher – samtidigt som Linköpings universitet ofta rankas som ett av de främsta i världen. Det är samverkan när den är som allra bäst.

LiU arbetar också aktivt för att skapa nya mötesplatser för samverkan, och på Linköpings universitet finns idag flertalet nätverk och återkommande seminarium där du som företagare i regionen kan knyta kontakter och skaffa värdefull kunskap. Flera gånger per år arrangeras dessutom arbetsmarknadsdagar där du kan komma i kontakt med universitetets talangfulla studenter – för anställning, praktik, studentprojekt eller examensarbeten.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan samverka med LiU på olika sätt? Läs på deras hemsida. 

Studentuppdrag

Som en del i utbildningen vid Linköpings universitet genomför studenterna skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle. Genom hemsidan Studentuppdrag.se kan du ta del av kunskap från Linköpings universitet och få nya insikter som utvecklar din verksamhet. Genom att använda studenternas kunskap får du och ditt företag inte bara ta del av och knyta kontakt med framtidens talanger utan ni ger även studenterna relevant erfarenhet som gör det lättare för dem att bli yrkesverksamma den dag studierna är slutförda.

 

InGenious East Sweden (IES)

I samverkan med den internationella utvecklingsplattformen InGenious och ECIU (European Consortium of Innovative Universities) arrangerar Linköpings universitet en unik tvärdisciplinär projektkurs. InGenious kopplar ihop studenter vid Linköpings universitet med näringslivet i olika projekt där de får jobba "på riktigt" – och får högskolepoäng för det.

Lunchklubben

I Linköping och Östergötland bedrivs forskning av världsklass, som kan få stor betydelse för både mänskligheten och våra verksamheter i framtiden. På Lunchklubbens träffar får du en unik inblick i detta, samtidigt som du knyter nya kontakter över en god lunch. Bättre kan det väl knappast bli?