Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Företagsinkubator


Tre glada personer diskuterar något inne på Lead

Att nya, livskraftiga techbolag startas och får möjlighet att växa, och kanske även expandera utomlands, är en viktig faktor för Linköpings fortsatta utveckling. Det vi på kommunen kan göra är att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för ditt företag att realisera sin fulla potential – så att du stannar här, i Linköping. Därför är vi med och stödjer LEAD, en av Sveriges bästa företagsinkubatorer.

LEAD startade 2007 genom att Mjärdevi Business Inkubator i Linköping slogs samman med Norrköpings Pronova Business Inkubator till en regional inkubator, ägd av Linköpings universitet och med finansiellt stöd från både Linköpings och Norrköpings kommuner.

LEAD erbjuder idag professionellt stöd och affärscoaching till tech-startups; det vill säga högteknologiska och kunskapsintensiva bolag med stor tillväxtpotential, där drivkraften är att göra skillnad. Detta, tillsammans med utmärkta nätverksmöjligheter, skapar mervärden som ofta får stor betydelse för bolagens fortsatta utveckling. LEAD ordnar även matchningsdagar mellan storbolag och start-ups, erbjuder stöd i exempelvis avtalsskrivande och patentansökan, samt hjälper till med marknadsföring.

LEADs processer och struktur har utvecklats tillsammans med erfarna affärscoacher. Kanske var det just därför som LEAD för ett par år sedan utsågs till Sveriges bästa inkubator i en jämförelse genomförd av ALMI.

Sedan starten 2007 har fler än 70 företag genomgått inkubatorsprocessen. Många av dem är idag internationellt erkända bolag med framtiden för sig. Och de har fortfarande sitt huvudsäte här, i Linköping.