Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

En talangfull plats


Vi vågar påstå att chansen att hitta rätt kompetens är större i Linköping än på de flesta andra platser. En stor anledning till det är Linköpings universitet, LiU, som examinerar tusentals studenter varje år.

Befolkningsökningen i Linköping sker i hög takt och Linköpingsbon har en högre utbildningsnivå än rikets snitt: hela 51 procent hareftergymnasial utbildning, vilket kan jämföras med medelvärdet i Sverige på 43 procent. Yrkesgrupper och branscher som finns i betydligt högre omfattning i Linköping än i Sverige i övrigt är exempelvis civilingenjörer, programvaruproducenter och datakonsulter, tekniska konsulter, forskning och utveckling, livsmedelsindustri samt hälso- och sjukvård.

Ett av Sveriges främsta lärosäten

Linköpings universitet är enligt internationella rankningar ett av de främsta universiteten i världen, och studenterna här är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden. Bland tidigare LiU-studenter hittar vi idag ministrar, ledare för globala företag och entreprenörer i topplistade startup-bolag.

På LiU bedrivs också världsledande, gränsöverskridande forskning inom områden som IT, mobil kommunikation, medicinteknik, visualisering och miljö. Linköpings universitet är även säte för WASP, Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, som är Sveriges största enskilda forskningssatsning.

LiU har varit först med att starta en rad utbildningar som sedan fått efterföljare på andra lärosäten. Två exempel är utbildningarna inom Industriell ekonomi och Datateknik. Läkar- och psykologutbildningarna var båda först i Sverige med problembaserat lärande inom sina respektive områden, och de får båda toppbetyg. Civilingenjörsutbildningen i medieteknik, som LiU också var först med, har mycket gott rykte i filmbranschen – tidigare studenter arbetar idag vid de stora effekthusen i världen och tre alumner har till och med Oscarsbelönats.

Det nära samarbetet med både universitetssjukhuset och näringslivet gör inte bara att teknologi och kunskap från forskning kan utvecklas till nya, spännande produkter som betyder nya affärsmöjligheter för våra företag. Det föder också nya talanger. Talanger som i sin tur skapar nya start-up bolag, som är så viktiga för en framtidsstad som Linköping.

Ikon av en studentmössa
32 000 studenter
Ikon för personal
4 000 anställda
Ikon av hus
Fyra campus*

* Linköpings universitet har två campus i Linköping och ett i Norrköping, samt Malmstens Linköpings universitet i Stockholm.

Ett väl fungerande innovationssystem

I Linköping har vi ett fint system för att fånga upp idéer och talanger för att skapa goda möjligheter för framtiden.

LiU Innovation uppmuntrar och stöttar forskare och studenter att kommersialisera sina idéer och sin kunskap – antingen genom att starta nya bolag eller genom att införliva dem i befintliga verksamheter. På LiU Innovation skapas nästa generations entreprenörer och nya innovativa företag.

I Linköpings finns också en av Sveriges bästa inkubatorer: LEAD. LEAD erbjuder professionellt stöd och coaching till entreprenörer med en tech-startup; det vill säga högteknologiska och kunskapsintensiva bolag med stor tillväxtpotential, där drivkraften är att göra skillnad och växa snabbt med bra kvalitet.

Framtidens talanger finns i skolan

Framtidens entreprenörer spelar en avgörande roll för att Linköpings näringsliv ska kunna fortsätta sin positiva utveckling. Och det råder ingen tvekan om att framtidens entreprenör finns i dagens skola. Därför jobbar vi på Linköpings kommun aktivt för att främja ett ökat entreprenörskap bland unga. Vi finansierar till exempel de två organisationerna Framtidsfrön och Ung Företagsamhet, där den sistnämnda erbjuder gymnasieungdomar möjligheten att driva UF-företag under ett läsår.