Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Strategiskt näringslivsråd


Foto på hela Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Linköpings kommun är en arena för samtal mellan kommunens politiska ledning, de förvaltningar som har störst inverkan på näringslivsklimatet och, naturligtvis, representanter för Linköpings näringsliv.

Näringslivsrådet är till för att stärka dialogen mellan kommun och näringsliv. Inte minst viktigt är att kommunen får ta del av näringslivets perspektiv. Näringslivsrådet gör det också möjligt för kommunen att stämma av frågor som kan tänkas beröra företag på något sätt, och rådet kan även fungera som en remissinstans.

Näringslivsrådet är naturligtvis inte den enda kontaktytan mellan kommunen och näringslivet, utan kompletterar andra kontaktytor som exempelvis samverkan med lokala företagarföreningar, direkta företagsbesök och löpande dialog som sker genom Företagsservice. Målet är som alltid att bidra till ständiga förbättringar av näringslivsklimatet och att Linköping är och fortsätter att vara en plats där det är attraktivt att arbeta, bo och leva.

Medlemmar i Näringslivsrådet

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Kommunstyrelsens 2e vice ordförande
 • Kommunalråd från oppositionen
 • Näringslivsdirektören
 • Bildningsdirektören
 • Samhällsbyggnadsdirektören
 • VD för Linköping Science Park
 • Regionchef för Svenskt Näringsliv
 • VD för Östsvenska Handelskammaren
 • Ordförande i Fastighetsägarna
 • Ordförande i Företagarna Linköping
 • Vice rektor på Linköpings Universitet
 • Regionchef för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • VD för Linköping City Samverkan
 • VD för ALMI Företagspartner i Östergötland