Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

De banbrytande innovationerna


Datorskärmar med olika röntgenbilder på en hjärna

Linköping har, om vi får säga det själva, ett fantastiskt näringsliv. Vi har en stark innovationskultur som bygger på samverkan. Vi har en stor branschbredd och teknisk spetskompetens. Och vi har ett av världens främsta universitet. Kanske är det just därför så många banbrytande innovationer faktiskt har sin uppkomst just här – i framtidsstaden Linköping.

Med en tradition av att tänka nytt och utveckla för framtiden har Linköpings näringsliv en utpräglad innovationskultur, där samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig verksamhet är nyckeln till vår gemensamma framgång. Vi har en stark klustertradition, där företag jobbar tillsammans utan inbördes konkurrens. Vi har innovationsmiljöer som Linköping Science Park, som idag är känt över hela världen, och vi har en mängd välfungerande stödsystem för entreprenörer och startups.

Företag och institut som leder utvecklingen

I vårt fantastiska näringsliv har du alla möjligheter att hitta ditt drömjobb. Här finns förutsättningarna för att starta ett eget, jobba lokalt eller till och med globalt. Vi har stora, internationella företag men också en stark innovationskultur som gjort att många Linköpingsföretag har vuxit till världsledande inom sina respektive branscher.

Spets i näringslivet..

Linköping har högteknologin i sitt DNA och därför är vi idag ledande inom exempelvis flygteknik, fordonssäkerhet, ”sakernas internet” (s.k. Internet of Things (IoT)) och mobil kommunikation samt i yttersta frontlinjen när det gäller teknik för miljönytta och hållbara lösningar. Runt kärnan av teknik utvecklas kluster där vårt dynamiska och internationella näringsliv breddas och där nya företag startas och växer.

... liksom i offentlig sektor

Men Linköping erbjuder även spets inom offentlig sektor. Som residensstad har vi Länsstyrelsen med alla dess verksamhetsområden. Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), Väg och Trafikinstitutet (VTI), Försvarets Forskningsanstalt (FOA), Östgöta Flygflottilj – F3 och Tingsrätten bara för att nämna några. Vårt fantastiska universitet, LiU, berättar vi dessutom snart mer om. Sammantaget kan Linköping erbjuda en varierad och spännande arbetsmarknad och en lysande plattform för innovation oavsett dina ambitioner och drömmar.

Bredd i näringslivet

Idag är vi ledande inom en mängd områden; som flyg, informations- och kommunikationsteknologi, miljöteknik, gröna näringar och handel, för att nämna några. Det är en idealisk branschbalans för en modern storstad – en branschbredd som också gör oss väl rustade mot eventuella konjunktursvängningar i framtiden.

Den stora variationen av företag och branscher, samt de goda utbildningsmöjligheterna, gör det lätt att både byta karriär och att vidareutbilda sig. Och flyttar ni till Linköping som ett par, kan det betyda lika utmärkta möjligheter för båda – även om ni har helt olika utbildning och bakgrund.

Här finns de tunga globala aktörerna som Saab och Ericsson. Stora offentliga arbetsgivare som Linköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings universitet, Länstyrelsen Östergötland, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Nationellt forensiskt centrum och Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och många högteknologiska bolag som vuxit sig till världsledare i sin bransch; som Sectra, IFS och NIRA Dynamics.

Här finns också framstående IT- och teknikkonsulter, tjänsteföretag som jurister, kommunikationsbyråer och managementkonsulter. Så väl som kreativa entreprenörer som hela tiden startar nya restauranger, caféer, konceptbutiker och upplevelseföretag. Något som ger vår stad både charm och karaktär. För det är ju så, att ska man trivas i en stad krävs så mycket mer än bara ett starkt näringsliv. Det handlar om helheten.

Linköpings näringslivsprogram

Genom kommunens näringslivsprogram tar vi till vara på Linköpings potential och sätter riktningen framåt, men hänsyn till vad som sker i omvärlden liksom rådande konjuktursläge. Genom programmet ska samtliga nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen växla upp och bidra till näringslivets fortsatta tillväxt.

Syftet är att skapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag i Linköping.

Starka branscher

Linköping har högteknologin i sitt DNA och därför är vi idag ledande inom exempelvis flygteknik samt i absolut framkant när det gäller teknik för miljönytta och hållbara lösningar. Våra starkast etablerade branscher utan inbördes ordning:

1
2
3
4
5
6
7
 1. Flygteknik

  I Linköping finns världsledande produkter, kunskap och avancerad forskning inom flygteknik. Här tillverkas nästa generations avancerade stridsflygplan Gripen, och obemannade flygfarkoster. Även utbildningen av Svenska Flygvapnets stridspiloter sker här i Linköping. Tack vare flygindustrin syns Linköping på världskartan som ett av få länder som kan tillverka stridsflygplan.

 2. Informations- och kommunikationsteknologi

  Linköping är också ett av Sveriges starkaste nav inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT). På Linköpings universitet bedrivs världsledande forskning inom området, och Linköping Science Park är ett av Sveriges starkaste områden för affärsutveckling inom IKT.

 3. Medicinteknik

  Linköping har även en lång tradition inom medicinteknik som hör ihop med regionens kompetens inom visualisering/bildanalys och simulering. Vid Linköpings universitet bedrivs forskning i världsklass där medicinsk bildbehandling ingår. Flera företag och offentliga aktörer är starka inom området som Saab, Sectra, SyntheticMR, AMRA, Statens väg- och transportforskningsinstitut och Universitetssjukhuset. Vid Linköpings universitet finns också Centrum för medicinsk vetenskap och visualisering – CMIV.

 4. Agrotech

  Strax utanför Linköping mitt på den bördiga östgötaslätten ligger Vreta Kluster som är en utvecklingsarena för företag, forskare, teknikutvecklare och innovatörer. Alla med samma mål att hitta nya, smarta lösningar för att vi i framtiden ska ha god, nyttig och hållbar mat, bättre djurhållning, smartare energiförsörjning och en växande skog. Exempel på Linköpingsföretag inom branschen är Agricam och Biototal.

 5. Miljöteknik

  Miljötekniksektorn är stark i jämförelse med andra regioner. Näringsliv i samexistens med Linköpings universitet och offentliga aktörer är mycket framgångsrikt. Starka offentliga aktörer är Tekniska Verken och Cleantech Östergötland med flera. Exempel på företag är Energifabriken och Sunda hus.

 6. Handel

  Linköping är Östergötlands handelscentrum med starka områden i både Tornby och stadskärnan. Tornby är faktiskt ett av Sveriges största handelsområden omsättningsmässigt. Totalt anställer handeln i Linköping nästan 7000 personer.

 7. Andra etablerade branscher

  Runt kärnan av teknik har ett dynamiskt och internationellt näringsliv vuxit fram och vi ligger även långt fram inom teknikbranscher för fordonssäkerhet, mobil kommunikation, IPTV and streaming media, Internet of Things samt utvecklingen av robusta och pålitliga affärssystem.