Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Entreprenörskap i skolan


Två unga företagare, en tjej och en kille, sitter vid ett bord och jobbar

Framtidens entreprenörer spelar en avgörande roll för att Linköpings näringsliv ska kunna fortsätta sin positiva utveckling. Och det råder ingen tvekan om att framtidens entreprenör finns i dagens skola.

Därför jobbar vi på Linköpings kommun aktivt för att främja ett ökat entreprenörskap bland unga. Vi behöver prata om företagsamhet redan i skolan – för vi vet att de satsningar vi gör i skolan idag kommer att få positiva effekter i framtiden – och vi finansierar bland annat de två organisationerna Ung Företagsamhet och Framtidsfrön. Tillsammans med dem lägger vi grunden till ännu fler livskraftiga företag i Linköping.

Alla som går på gymnasiet i Linköping har möjlighet att driva UF-företag. Genom att prova på att driva företag redan i skolan får dagens ungdomar många värdefulla erfarenheter som de har nytta av i sitt framtida arbetsliv. Forskning visar nämligen att personer som har drivit UF-företag både har en högre etablering på arbetsmarknaden och i större utsträckning startar företag senare i livet.

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell organisation som startades i Linköping 1980. Ung Företagsamhets processutbildning UF-företagande ger gymnasieungdomar möjlighet att starta, driva och avveckla ett eget företag som en del av sin gymnasieutbildning under ett helt läsår. Ung Företagsamhet är idag etablerat i hela Sverige, och 420 000 gymnasieelever har redan drivit ett UF-företag. Ung Företagsamhet ingår i den globala utbildningsorganisationen Junior Achievement Worldwide, som har över 100 medlemsländer runt om i världen. Sedan 2010 arbetar även organisationen med grundskolan.

Om Framtidsfrön

Framtidsfrön är en ideell organisation som grundades 2002 i Linköping. De erbjuder lektioner i entreprenörskap och arbetsmarknadskunskap för elever på grundskolan, och anordnar också inspirationsträffar och utbildningar för pedagoger. Syftet är att utveckla det entreprenöriella och hållbara lärandet i hela grundskolan, och att stötta skolan i sitt uppdrag att bejaka och utveckla barns inneboende drivkraft, nyfikenhet och kreativitet.