Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innovationsmiljöer


Linköping har en väl utvecklad infrastruktur för att hjälpa ditt företag att växa. Ett exempel är de många innovationsmiljöer som finns här, där företag inom samma bransch kan hitta samverkansmöjligheter. Ett annat är de många stödsystem vi har för entreprenörer och startups. Kort sagt – allt som krävs för att ta vara på kraften i ditt företag.

Linköping Science Park

Linköping Science Park, beläget intill Linköpings universitet (som faktiskt hade Sveriges första civilingenjörsutbildningar inom Teknisk Fysik och Datavetenskap), har sedan starten 1984 vuxit sig till en innovationshotspot i världsklass – en ledande internationell miljö för banbrytande innovation och tillväxt.

Idag finns här fler än 400 företag och 7000 medarbetare inom områden som fordonssäkerhet, mobilkommunikation, affärssystem, medicinteknik, bildanalys, IPTV (tv distribuerad över IP-nätverk) och streaming media samt IoT (Internet of Things), där den gemensamma nämnaren är fokus på mjukvaruutveckling, hårdvaruutveckling, inbyggda och uppkopplade system. Under de senaste åren har parken dessutom börjat jobba mer med hållbarhet och energi – även det ett område med stor tillväxtpotential.

Linköping Science Park är hem till ledande teknikföretag som Sectra, IFS och Ericsson, men också banbrytande startups som AMRA och XMReality. Det är en plats där företag inspirerar varandra och bryter ny mark i nära samarbete med universitet och forskning – alltid med målet att skapa nya, banbrytande lösningar för det moderna samhället.

Företagsinkubator LEAD

För att underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet finns företagsinkubatorn LEAD i Linköping som erbjuder professionellt stöd och affärscoaching till tech-startups. Det vill säga högteknologiska och kunskapsintensiva bolag med stor tillväxtpotential, där drivkraften är att göra skillnad. LEAD erbjuder entreprenörer med innovativa och skalbara idéer som har stor tillväxtpotential, från såväl akademi som näringsliv, en effektiv process för att snabbt och säkert utveckla idéerna till starka och expansiva företag.

Arenor för innovation

Aerospace Cluster Sweden

Här finns ledande kunskap och produkter inom flygteknik. Aerospace Cluster Sweden är det självklara nätverket och den samlande kraften för alla som är professionellt engagerade inom flyg- och rymdbranschen. Genom de mötesplatser för samverkan som finns inom Aerospace Cluster skapas ett gynnsamt läge för affärer, innovation och tillväxt.

Cleantech Östergötland

Cleantech Östergötland är ett nätverk för miljöteknikföretag, och syftar till att skapa nya affärsmöjligheter och nya samarbetsformer företag emellan. Inom Cleantech Östergötland riktas fokus på de globala målen som främjar arbetet med att lösa samhällets miljöutmaningar. Cleantech jobbar också för att synliggöra ny teknik och nya innovativa lösningar.

East Sweden Game

East Sweden Game är en arena för möten och kunskapsutbyte inom spelproduktion. Här får nya och etablerade spelföretag hjälp att utveckla spel och digitala upplevelser. På kort tid har East Sweden Game blivit etablerat och en hemvist för närmare 60 företag. Arenan är utformad som ett co-working space där du som spelutvecklare kan verka i en miljö med likasinnande för erfarenhetsutbyte och samverkan.

Innovative Materials Arena - IMA

IMA är en arena som stimulerar forskning, samverkan och tillväxt inom avancerade material. Exempel är organiska tryckta solceller eller lätta flygplansdelar som minskar bränsleförbrukningen.

IoT World

En arena i Linköping för att finna nya affärsmöjligheter med IoT (Internet of Things) och attrahera både ny kompetens och nya företag. Detta ligger i linje med regionens fem styrkeområden varav ett är smarta, säkra uppkopplade produkter och system, det vill säga säker IoT.

Visual Sweden

Visual Sweden är en innovationsmiljö inriktad på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Linköping och Norrköping tillsammans är Europas mest attraktiva innovationsmiljö för visualisering och bildanalys. Linköpings universitet med Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering och AIDA ligger i forskningens framkant för kunskapsutveckling inom området.

Vreta Kluster

Vreta Kluster är en mötesplats och tvärvetenskaplig arena för teknik- och affärsutveckling inom de gröna näringarna. Vreta Kluster startade 2012 för att arbeta med att hitta nya, smarta lösningar för att vi i framtiden ska ha god, nyttig och hållbar mat, bättre djurhållning, smartare energiförsörjning och en skog som växer. Verksamheten har vuxit och utvecklats till en företagspark, med kunder inom jordbruk, skogsbruk, energi och mat. En viktig del av Vreta Klusters arbete idag är satsningen på Agtech 2030, som syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk med fokus på sensorer, digital teknik, AI och IoT.

Framtidens platser för innovation

Ebbepark

Nya innovationsmiljöer växer fram i Linköping, och en av dem är Ebbepark, beläget mellan Linköpings centrum, universitetet och Linköping Science Park. Här är visionen att skapa morgondagens hållbara stadsdel; en dynamisk tillväxtmiljö för affärsidéer, innovationer och företagande. Totalt planeras för 70 000 kvadratmeter företagsmiljöer och 700 lägenheter.

CAV:OK

Under hösten 2018 togs det första spadtaget för CAV:OK – en ny företagsmiljö som nu växer fram i anknytning till Linköping City Airport. Ett läge som lämpar sig optimalt för Linköpings många framgångsrika företag inom flyg, rymd och avancerade material – men också för andra aktörer som frodas i en kreativ miljö med tillgång till forskning, testlabb, spännande samarbeten och synergier.