Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fakta och statistik


Flygbild över Linköping

Linköping har ett starkt och varierat näringsliv, med en optimal blandning av tillverkande industri, tjänstesektor, handel och offentlig verksamhet. Här tänkte vi låta fakta och statistik ge dig en bild av vår stad. Men först, lite historia.

Linköping har varit en företagsam stad i ständig utveckling, ända sedan människor slog sig ned här från allra första början – då tack vare Östgötaslättens goda jord. Det dröjde inte länge innan Linköping blev en plats för handel. Staden började ta form; kyrkan byggdes, lärosäten etablerades och allt fler människor hittade hit.

I början av 1900-talet grundade bröderna Uggla grundade företaget ASJ som senare blev säkerhets- och försvarskoncernen SAAB. Utvecklingen har sedan gått fort, och efter att Linköpings universitet invigdes år 1975 har den bara fortsatt att accelerera.

Idag är Linköping fortsatt en handelsstad med plats för teknik, forskning och utveckling i absolut framkant, och samtidigt med ett växande fokus på gröna näringar. Vårt geografiska läge gör dessutom att vi tillsammans med Norrköping klassas som Sveriges näst bästa läge för kommunikation och transporter – med både hamn, flera flygplatser, huvudbana för järnväg och E4. Kort sagt, en utmärkt plats för lokalisering av i stort sett alla typer av verksamheter.
Idag mer än någonsin.

 • Invånare: Linköping har passerat 163 000 invånare och bygger för att fler ska kunna välkomnas till staden. År 2060 räknar vi med att vara fler än 250 000 invånare.
 • Pendlingsnav: 20 000 personer pendlar in till sin arbetsplatser i Linköping.
 • Ung befolkning: Låg medelålder – 39 år.
 • Yta: 1 575,61 km2 varav 140,1 är vatten.
 • Grundskolor och gymnasieskolor: Ett brett utbud av kommunala och privata skolor.
 • Linköpings universitet: Ett av landets största lärosäten med 32 000 studenter.
 • Utbildningsgrad: 37 procent är högutbildade. Medelvärde i Sverige är 27 procent.
 • Universitetssjukhus: Högspecialiserad vård och närsjukvård mitt i staden.
 • Shoppingstad: Blomstrande handel i och utanför stadskärnan. Tornby är Östergötlands största och även ett av Sveriges största handelsområden.
 • Rikt kultur- och fritidsliv: Linköping är en evenemangsstad av rang med konserter, idrott på elitnivå, teater, museer, konst och mycket annat.

Basfakta näringsliv

Antal anställda

Linköping är en utpräglad småföretagarstad, i likhet med resten av Sverige. De allra flesta företagen har noll anställda, vilket betyder att enbart ägaren är verksam. I kommunen finns fem företag med fler än 500 personer anställda.

Bolagsformer

I Linköping finns det cirka 19 000 registrerade företag. Av dessa räknar vi med att cirka 11 000 är aktiva företag. Med aktiva företag menar vi de företag som:

 • Är registrerade för F-skatt
 • Är registrerade för moms
 • Har en omsättning

Därtill tillkommer några vars verksamhet inte är momspliktig, men som är registrerade som arbetsgivare. Nedanstående siffror gäller vår definition på aktiva företag och de uppdaterades senast 31 mars 2018.

Bolagsform fördelat på antal företag
Aktiebolag 5682
Enskild firma 4626
Handels- och Kommanditbolag 390
Ideell förening 96
Ekonomisk förening 33
Bostadsrättsförening 18
Stiftelser/fonder 10
Samfälligheter 5

Branschbalans

Linköpings branschbalans speglar en modern storstad. Det gör att stadens näringsliv kan stå emot konjunktursvängningar och tillfälliga avvikelser i omvärlden på ett bättre sätt än kommuner som i högre grad är beroende av ett fåtal dominerande branscher.

Växande och krympande branscher

En hög andel anställda finns i det som definieras som växande framtidsbranscher, som exempelvis IT, miljöteknik, medicinteknik och besöksnäring, medan en låg andel anställda finns i det som definieras som krympande branscher.

Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) rankas som ett av världens främsta universitet och har ca 32 000 studenter och 4 000 medarbetare. Läs mer om LiU på deras hemsida.

Linköpings kommuns Näringslivsrapport

Vill du veta mer om hur vårt näringsliv mår? Då kan vi rekommendera vår Näringslivsrapport. I den har vi skapat en samlad bild av Linköpings näringsliv utifrån flera olika undersökningar, rapporter och rankningar.