Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Din åsikt är viktig! Välkommen att delta i höstens omstartade näringslivsdialoger


Linköpings kommun återupptar den täta dialogen med näringslivet. Det utbyte vi normalt har med vårt breda näringsliv har under pandemin inte kunnat ske på det sätt vi önskar. Under hösten återstartar vi därför kommunens breda näringslivsdialog med en rad aktiviteter.

Företagsbesök

Under hösten har tjänstepersoner och förtroendevalda från Linköpings kommun som mål att besöka minst 100 företag. Dessa möten syftar till att identifiera behov och önskemål ute bland företagen och bidrar till kommunens planering av näringslivsfrämjande insatser inom en rad områden. Besöken sker fysiskt eller digitalt och vi vill möta en bredd av företag representativa för Linköping. Se längst ned för kontaktinfo.

Företagarundersökning av Kantar Sifo

Nyligen har Kantar Sifo kontaktat över 1400 företag och arbetsställen i Linköping. Enkäten genomförs vartannat år. Under pandemin har kommunen även gjort flera extra undersökningar specifikt kopplat till pandemins effekter. Den undersökning som nu genomförts är en del av kommunens ordinarie planering och bidrar tillsammans med andra undersökningar till att få en god helhetsbild av näringslivsklimatet. Vi kommer under oktober presentera resultaten tillsammans med vår årliga näringslivsrapport. Varmt tack till alla som svarat på enkäten.

Stora näringslivsdialogen

Den 27:e oktober kommer kommunen återuppta det breda dialogmöte som tidigare genomförts två gånger per år. Här har du som företagare möjlighet att lyfta och diskutera områden och frågor tillsammans med förtroendevalda, tjänstepersoner och andra företagare. Vid nästa dialogmöte är temat den livsvänliga och trygga staden. 

Näringslivsdagen

Näringslivsdagen vänder sig till företag och entreprenörer liksom andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling i Linköping. Med en energirik, öppen och inspirerande stämning bjuder dagen på många nya kontakter och nya insikter. Passa på att diskutera dina tankar kring Linköpings näringsliv med politiker och kommunens tjänstepersoner. Vi har som mål att genomföra näringslivsdagen som traditionen bjuder, torsdagen den 17:e februari 2022. Notera gärna datumet och blocka förmiddagen i din kalender redan nu.

”Våra kontakter med näringslivet är centrala. Vi hoppas därför att du vill ge oss din bild av hur det är att driva företag i Linköping. Hur ser du att kommunen kan bidra till ännu bättre förutsättningar för näringslivet?” Louise Felldin, Näringslivsdirektör

Om du vill veta mer, eller att vi besöker just ditt företag, är du varmt välkommen att kontakta
vår Företagsservice på telefon: 013-20 61 00 eller maila till: foretagsservice@linkoping.se