Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Framtidens entreprenör finns i dagens skola


Vi vill öka företagsamheten och antalet företag i Linköping behöver vi satsa på kommunens unga. Det säger Malin Ljung, näringslivsutvecklare i Linköpings kommun.

Linköping har precis fått utmärkelsen Sveriges smartaste stad i Samhällsbarometern 2019, mycket tack vare sitt breda och kunskapsintensiva näringsliv. För att fortsätta den positiva utvecklingen har framtidens entreprenör en viktig roll. Genom samverkan med olika aktörer arbetar Linköpings kommun aktivt för att främja ett ökat entreprenörskap och företagsamheten bland stadens unga. Från arbetet med FramtidsFrön på grundskolan till Ung Företagsamhet på gymnasiet går en röd tråd. Dessutom erbjuds kommunens gymnasieungdomar att driva företag under sommarlovet genom konceptet Sommarföretagarna.

– Goda förutsättningar för näringslivsutveckling i Linköping skapar vi genom att börja prata entreprenörskap och företagsamhet redan i skolan. De satsningar som kommunen gör idag i skolan kommer att ge positiv effekt i framtiden, fortsätter Malin.

Jonna Castell, Regionchef på Ung Företagsamhet i Östergötland håller med.

– Entreprenörskap är ett förhållningssätt, en livsstil. Genom att prova på att driva företag i skolan kan ungdomar skapa sig många värdefulla erfarenheter som de har nytta av i ett framtida arbetsliv. Det finns även forskning som visar på att personer som har drivit UF-företag har en högre etablering på arbetsmarknaden och i större utsträckning startar företag senare i livet.

Testa att driva företag genom Ung Företagsamhet

Den ideella organisationen Ung Företagsamhet startades i Linköping 1980, och firar alltså snart sitt 40-årsjubileum. Genom Ung Företagsamhets processutbildning UF-företagande får gymnasieungdomar möjlighet att som en del av sin gymnasieutbildning starta, driva och avveckla ett eget företag under ett läsår. Sedan starten 1980 har 420 000 gymnasielever drivit ett UF-företag och idag finns Ung Företagsamhet etablerat i hela Sverige fördelat på 24 regionkontor och ett nationellt kansli. Ung Företagsamhet är även en del i den globala utbildningsorganisationen Junior Achievement Worldwide, som har över 100 medlemsländer runt om i världen. Sedan 2010 arbetar även organisationen på grundskolan.

– Vi utbildar lärare och tillhandahåller stöd och strukturer till skolledning för deras arbete med entreprenörskap. Vi ordnar aktiviteter för både elever och lärare och finns alltid tillhands med support och stöttning. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap, berättar Jonna.

Linköping är årets UF-kommun i Östergötland

Fakta - Forskning visar att UF-företagareKarin Nyman arbetar som utvecklingsstrateg på Utbildningsförvaltningen och ansvarar för kommunens strategiska samverkan med Ung Företagsamhet. Tillsammans driver de utvecklingen framåt. Karin är stolt över att Linköping 2019 blev utsedd till Årets UF-kommun i Östergötland tillsammans med Motala.

– Det är ett bevis på att vi är på rätt väg. Aldrig tidigare har så många drivit ett UF-företag i Linköping som detta läsår, säger Karin. Vårt gemensamma mål är att minst 40 procent av en årskull på gymnasiet väljer att driva ett UF-företag, vilket motsvarar närmare 1 000 elever per läsår. Samtidigt ska vi säkerställa att alla erbjuds möjligheten oavsett vilken skola eller program dem går på.

Detta läsår driver 634 gymnasieungdomar UF-företag i Linköpings kommun. Det motsvarar 29 procent. Både Jonna och Karin talar om vikten att vara en länk mellan skola och näringsliv. Att möjliggöra för elever att till exempel delta i företagarforum, åka på mässor och på så sätt möta näringslivet i alla dess former. Det ger inte bara lärdomar för skolan, utan utvecklar också individen.

– Det är fantastiskt att se hur ungdomarna växer, hur stolta och raka i ryggen de står när de får berätta om sina olika företag, säger Karin.

– Och att få höra om alla de förmågor de utvecklar är underbart, fyller Jonna i. Många talar om att de innan trott att det svåraste skulle vara att komma på en idé, eller möjligen att sköta ekonomin. Men efter avslutat UF-år är det ofta det där med att komma överens och samarbeta som varit den största utmaningen, berättar hon. En nyttig lärdom att ta med sig ut i arbetslivet vare sig man sedan bestämmer sig för att driva eget eller inte.

Karin, Jonna och Malin brinner alla tre för att Linköping i framtiden ska bli en kommun där entreprenörskap och företagsamhet ska bli en självklarhet för alla som vill. Och där samarbetet mellan olika aktörerna är en förutsättning för att förverkliga den tanken.

– Framtidens entreprenörer som ska driva Linköpings näringsliv framåt finns i dagens skola, avslutar de enigt.