Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kickstart Linköping kickade igång


Bild tagen uppifrån i en rymlig lokal. I rummet är det utställda bord som personer sitter runt och diskuterar med varandra.

Linköpings kommun satsar 10 miljoner kronor för att stötta en hårt pandemidrabbad besöksnäring. Satsningen kallas ”Kickstart Linköping” och investeringarna ska gå till utvecklingsprojekt, produktutvecklingscheckar och utökade marknadsföringsinsatser.

En av branscherna som drabbats hårdast till följd av coronapandemin är besöksnäringen. Besöksnäringen är viktig för Linköpings attraktionskraft och spelar en viktig roll för kommunens näringsliv och arbetsmarknad. I slutet av september tog Linköpings kommunfullmäktige därför beslut om en satsning kallad Kickstart Linköping, som innebär att Visit Linköping & Co tilldelas 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för att ge en injektion till besöksnäringen när coronapandemin avtar. Syftet är att, med hjälp av näringen, utveckla nya attraktiva produkter och reseanledningar som genererar besökare när restriktionerna upphör.

- Besöksnäringen är viktig för Linköping. Branschen sysselsätter många unga, är en motor för integration och har en viktig roll i att skapa en attraktiv stad både för besökare och invånare. När besöksnäringen nu har det tuff t är vi som kommun mån om att hjälpa till på de sätt vi kan och vi hoppas att Kickstart Linköping ska ge en injektion när pandemin avtar, förklarar Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Workshop genererade idéer

I oktober träffades därför drygt åttio företrädare från olika delar av besöksnäringen för en gemensam workshop under coronasäkrade former på Konsert & Kongress. Medverkade gjorde företrädare för besöksmål, eventarrangörer, restauranger, boendeanläggningar, kulturinstitutioner, offentliga organisationer med flera. Under workshopen fick deltagarna bidra med sin kunskap och kreativitet i en workshop, där många idéer på hur Kickstartpengarna bör satsas för att få mest effekt kom fram. Satsningar på vatten, naturturism, marknadsföring och digitalisering/teknik kom fram i flera gruppers förslag. Men också mer konkreta förslag som båttrafik från Berg in till stan, digitala visningar för mötesarrangörer eller ett besöksmål baserat på Lasse-Maja och visualisering.

När Kickstart lanseras i januari är restriktionerna hårdare än någonsin och besöksnäringen är fortsatt under stor press. Men samtidigt finns ljuspunkter då vaccinationen av svenska folket har inletts. Initiativtagarna till ”Kickstart Linköping” menar därför att det trots detta är läge att lansera denna satsning, så att idéer och iniativ har hunnit tas omhand när pandemin väl är över. Genom ett livesänt lanseringsevent av Visit Linköping & Co presenterades det att investeringarna ska gå till utvecklingsprojekt, produktutvecklingscheckar och utökade marknadsföringsinsatser av Linköping som destination.

Utvecklingsprojekt och produktutveckling

Med utvecklingsprojekt menas större insatser som gynnar besöksnäringen i Linköping. Varje sökande kan ansöka om upp till 500 000 kronor per år och totalt är det avsatt två miljoner kronor per år för denna satsning. Som enskild företagare verksam i Linköping kan man även söka stöd i form av produktutvecklingscheckar till produkter som kan marknadsföra Linköping som destination. Stödet är 25 000 kronor per utvecklad produkt och varje företag kan söka stöd för maximalt två nya produkter per år. Totalt är det avsatt 1,5 miljoner kronor per år för denna satsning. Under 2021 och 2022 satsas dessutom en miljon per år på utökade marknadsföringsinsatser av Linköping som destination samt av nya produkter som skapas via Kickstart.

- Vi hoppas att många företag tar chansen att söka bidrag och komma in med projektförslag som kan ge fler reseanledningar och stärka Linköping på kort och lång sikt. Målet är att få till en snabb och effektiv hantering av ansökningarna. Vi är ödmjuka i att Kickstart Linköping inte kommer att lösa alla problem för besöksnäringen på en gång, men tillsammans hoppas vi kunna göra skillnad och börja bygga upp en för Linköping mycket viktig bransch och näring, säger Johan Thorén (L), ordförande i Visit Linköping & Co.

Möjligheten att ansöka öppnades 1 februari. Ansökningar om produktutvecklingscheckar behandlas löpande och för utvecklingsprojekt stänger första ansökningsperioden 31 mars. Det kommer också att finnas möjlighet att ansöka i höst och i början av nästa år.

Läs mer och ansök om bidrag: