Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kickstart Linköping kickade igång


Bild tagen uppifrån i en rymlig lokal. I rummet är det utställda bord som personer sitter runt och diskuterar med varandra.

Hur ska hjulen börja rulla i besöksnäringen när pandemin avtar? Den frågan adresseras i satsningen Kickstart Linköping, som den 21 oktober rullade igång i bred samverkan inom besöksnäringen.

I slutet av september tog Linköpings kommunfullmäktige beslut om en satsning kallad Kickstart Linköping, som innebär att Visit Linköping & Co tilldelas 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för att ge en injektion till besöksnäringen när coronapandemin avtar.

Den 21 oktober möttes därför företrädare från olika delar av besöksnäringen för att komma med input och idéer kring vad Linköping bör satsa på för att få hjulen att rulla igen efter pandemin. Medverkade gjorde företrädare för besöksmål, eventarrangörer, restauranger, boendeanläggningar, kulturinstitutioner, offentliga organisationer med flera. Mötet genomfördes på Linköping Konsert & Kongress i generöst tilltagna utrymmen för att möjliggöra stora avstånd mellan deltagarna. En utvärdering visar att i princip alla deltagare upplevde mötet som tryggt och säkert.

Besöksnäringen skapar ett attraktivt Linköping

Initiativtagarna till Kickstart Linköping, kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg och ordförande i Visit Linköping & Co Johan Thorén, medverkade i programmet och gav sin syn på varför Kickstart Linköping behövs.

- Besöksnäringen är viktig för Linköpings attraktivitet och skapar många jobb.  Det är en bransch som har drabbats extremt hårt av pandemin och som kommun vill vi göra vad vi kan för att underlätta återhämtningen, säger Niklas Borg.

Jörgen Nilsson, ansvarig för besöksnäring på Visit Linköping & Co, berättade att Visit Linköping & Co i samarbete med Näringsliv & Tillväxt arbetat hårt de senaste veckorna för att arbeta fram formerna för hur Kickstart Linköping ska gå till rent praktiskt. Tanken är att pengarna i Kickstart Linköping ska användas till exempelvis projekt, produkter, evenemang och marknadsföring som ger turistekonomiska effekter och därmed nytta för många företag i besöksnäringen och dess underleverantörer. Aktiviteterna bör bidra till den omställning som besöksnäring, möten och event kommer att behöva göra post Corona.

- Linköping är såvitt jag vet den enda kommun som gör en satsning på besöksnäringen i den här storleksordningen och Kickstart ger oss möjlighet att ta position när det vänder. Vi planerar att öppna för ett ansökningsförfarande Kickstartpengar så snart vi har de juridiska förutsättningarna på plats kommer vi att återkomma med mer praktiskt information,  berättar Jörgen Nilsson.

Workshop genererade idéer för framtiden

Deltagarna fick sedan bidra med sin kunskap och kreativitet i en workshop, där många idéer på hur Kickstartpengarna bör satsas för att få mest effekt kom fram. Satsningar på vatten, naturturism, marknadsföring och digitalisering/teknik kom fram i flera gruppers förslag. Men också mer konkreta förslag som båttrafik från Berg in till stan, digitala visningar för mötesarrangörer eller ett besöksmål baserat på Lasse-Maja och visualisering.

- Vi kommer nu att sammanställa alla idéer som kom in och tillgängliggöra dem för besöksnäringen. Vi kommer att kalla till ett nytt möte i samband med att ansökningsprocessen startar, avslutar Jörgen Nilsson.

Läs mer om Kickstart Linköping:

Kickstart Linköping.pdf