Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

LEAD-bolag minskar utsläppen drastiskt


Fyra män runt ett bord i en kontorsmiljö.

Företagsinkubatorn LEAD beräknade i fjol att användandet av fyra av sina medlemsbolags produkter har potential att minska Sveriges totala utsläpp med nästan 25 procent. Dessa företag är AgriOpt, FineCell, InviSense och Ligna Energy som alla visar på hur stor inverkan innovationer har på global hållbarhet.

LEAD är en företagsinkubator som arbetar med innovatörer och entreprenörer från såväl akademi som näringsliv. De ägs av Linköpings universitet och finansieras av Vinnova, samt Linköpings och Norrköpings kommun. Uppdraget och syftet är att leverera tillväxt – regionalt genom skapandet av arbetstillfällen och skatteintäkter, nationellt genom att Sveriges BNP ökar genom exportintäkter.

Målbilden är att alla projekt/bolag som LEAD engagerar sig i ska ha nått en omsättning på minst 30 miljoner kronor fem år senare, ha minst tio anställda och fortsätta växa med 25 procent per år.

– Vi fokuserar mycket på tech-idéeer som har någon form av innovation och där företaget är skalbart. Då kan vi hjälpa till med affärsutveckling i många olika led – som inleds med vårt affärsutvecklingsprogram Bootup i 14 veckor, berättar VD:n Catharina Sandberg.

Under inkubationsprocessen implementerar LEAD en metod som maximerar global hållbarhet för startups och entreprenörer. De får framför allt stöd i hur de kan bygga en affär och en affärsmodell som levererar stort värde både för kunden och miljön.

I fjol beräknade LEAD fyra av sina 40 medlemsbolag enligt Avoided Emissions Framework som är ett ramverk initierats av Energimyndigheten. Detta kan användas som en global standard för att uppskatta potentialen hos olika energilösningar som bidrar till minskade CO2 utsläpp. De fyra medlemsbolagen AgriOpt, FineCell, InviSense och Ligna Energy hade då en potential på 16 miljoner ton minskade utsläpp som ett resultat av användningen av deras produkter.

– Eftersom Sveriges totala växthusgasutsläpp är cirka 50 miljoner ton per år är det en minskning på nästan 25 procent av vårt lands totala utsläpp. Om de lyckas har vi ju gjort skillnad på riktigt, framhåller Catharina. Det bygger på att de blir växande, skalande bolag och det är viktigt att vi hjälper dem på vägen.

Läs mer om företagen

AgriOpt: Utvecklar ett lärande system för växtodling där lantbrukarens egna erfarenheter och stora mängder växtodlingsdata kombineras med hjälp av skräddarsydd AI - ett koncept som de kallar för AgriOpt Agriculture Intelligence.

– Det som gör oss unika är att vi på ett fåtal knapptryckningar kan skapa precisa beslutsunderlag för viktiga insatser i växtodlingen baserat på flera olika typer av data, samt att vi lär oss hur man kan odla ännu bättre i en interaktiv feedbackloop tillsammans med lantbrukaren. Genom att hjälpa lantbrukare att bli mer resurseffektiva med insatsvaror som har stor påverkan på klimatet och miljön (som kvävegödsel och fosforgödsel), bidrar vi till en mer hållbar produktion av mat. Beräkningar visar att vi kan spara upp till 30 procent av utsläppen av växthusgaser för kvävegödslingen, berättar VD:n Isak Nielsen.

FineCell: Utvecklar mikro- och nanocellulosa som tillverkas av pappersfibrer. Det anses av många vara ett framtidsmaterial för att förbättra egenskaperna och minska miljöbelastningen av allt från plastkompositer, kosmetik och ytbehandlingar till tryckt elektronik och medicintekniska produkter.

– Vår affärsidé bygger på att, genom våra biobaserade och biologiskt nedbrytbara material, erbjuda hållbara alternativ som kan ersätta många olika miljö- och hälsoskadliga material och kemikalier - ofta med förbättrade egenskaper på den slutliga produkten. Vår teknik kommer vara en stor del av övergången till att använda pappersfibrer inom allt fler tekniskt avancerade produkter - som tryckt elektronik, högpresterande lättviktskompositer och byggnadsmaterial, säger VD:n Jonatan Henschen.

InviSense: Med hjälp av tryckt elektronik - tryckta fuktsensorer - skapar företaget möjlighet att mäta fukt under exempelvis tätskikt i våtutrymmen.

– Detta gör att man reparerar det som är trasigt och i tid, systemet möjliggör även delreparationer. Om man delreparerar istället för att riva hela våtutrymmen skapar det en potential att minska CO2-utsläpp med 52 000 ton. Vår ambition är att leverera lösningar som höjer kvaliteten inom byggnation och förenkla att mäta fukt i flera olika byggskeden - vilket ökar effektiviteten i hela byggprocessen, säger grundaren och VD:n Björn Garplind.

Ligna Energy: Har utvecklat en unik teknik som lagrar elektrisk energi på ett hållbart och skalbart sätt. Genom att använda skogsrestprodukter (till exempel lignin), billiga kol och organiska polymerer i ett vattenbaserat system kan de uppnå en säker och effektiv lösning.

– Vår produkt andas hållbarhet. Ett väsentligt säljargument för ”träbatterier” är hållbarhetsaspekten. Det är hållbarhetsarbete på riktigt! Vi har enorma möjligheter – eftersom vår fundamentala teknologi och kunnande har direkta kopplingar till de kanske störst växande marknader som finns. Vi drivs av klimatkrisen och behovet av att ställa om till ett fossilfritt energisystem, vilket innebär enorma energilagringsbehov. Vår långsiktiga vision är att vara världsledande på bio-baserad små och storskalig batteriteknologi, berättar VD:n Peter Ringstad.

Text: Joakim Löwing
Foto: Örjan Karlsson