Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport om handelns utveckling


Foto taget genom fönstret på en man som tillagar crepes

Hur mår handeln i Linköping efter en minst sagt prövande period och hur ser trenderna ut för framtiden? Intresset var stort när Linköpings kommun bjöd in företagare och fastighetsägare till ett digitalt frukostmöte om just detta.

Varje år tar Linköpings kommun fram en Handelsrapport med hjälp av WSP, som analyserar trender i handeln och servicenäringen. Rapporten visar både hur utvecklingen varit under de senaste 10 åren, tar tempen på nuläget, men ger även en spaning på framtiden.

– Handel och service är viktiga näringar för Linköping. De står för en betydande andel arbetstillfällen som attraherar unga och bidrar till instegsjobb. Handeln är också en viktig del i stadens utbud och attraktivitet, säger Louise Felldin, Näringslivsdirektör, Linköpings kommun.

När årets rapport presenterades vid ett frukostevent, som även kan ses i sin helhet i efterhand, gav kommunen, fastighetsägare och näringslivet sin bild av läget för Linköping och vad som är viktigt att satsa på framöver för att utvecklas.

Linköpings handel idag

Linköping är en stark handelsstad och står sig bra i jämförelse med andra större städer i landet. Trots pandemin ökade den totala omsättningen i fysisk handel i Linköping med 1% jämfört med 2019 - men utvecklingen för olika branscher och handelsplatser varierade kraftigt.

Rapporten visar tydligt att människor har spenderat mycket tid hemma och undvikit folksamlingar. Försäljning av exempelvis kläder och skor minskade medan försäljning av heminredning och elektronik ökade, och öppna handelsområden påverkades mindre än köpcentrum.

– Det har helt klart varit en oerhört tuff period för många företag i den här branschen. Nu börjar det äntligen vända och många vi pratar med är nästan uppe på samma försäljningsnivåer som innan pandemin, säger David Nilsson, Linköpings City Samverkan.

Att den totala omsättningen i fysisk handeln ökade, trots ett helt nytt handelsmönster och levnadssätt, visar att Linköping har en bra branschbredd och struktur i näringslivet. Även Linköpings två största handelsområden, city och Tornby, är i fortsatt samklang. Rapporten har i många år visat att de två områdena har olika funktion och roller i Linköping, och kompletterar varandra snarare än konkurrerar.

Framtiden i Linköping

Handeln har goda förutsättningar i Linköping, som är en växande stad med allt fler människor och plånböcker. Men konkurrensen om dessa plånböcker är stor. E-handeln har fått ytterligare en skjuts under pandemin och kommer fortsätta växa. Som det ser ut nu kommer därför den fysiska handeln vara ungefär lika stor som idag även i framtiden. Men det betyder inte att utvecklingen kommer stå stilla - tvärtom.

Stadskärnan behöver utvecklas med nya koncept och idéer för att fortsätta vara en attraktiv plats i framtiden. Därför driver Linköpings kommun, Citysamverkan och Fastighetsägarna i city projektet Framtidens stadskärna. Engagemanget och förändringsviljan är stark hos alla parter och målet är att fler människor ska röra sig i området under en större del av dygnet än idag. Stadskärnan ska vara en trygg och levande plats med ett varierat innehåll.

– Som pilotprojekt tittar vi på Lilla torget och att antal kvarter däromkring. Att börja förbättra och modernisera stadskärnan för att kunna möta de behov och krav både invånarna och näringslivet ställer är jätteviktigt för utvecklingen, säger Marianne Lind, Näringslivsutvecklare, Linköpings kommun.

I Tornby ökar efterfrågan och utbudet av restaurang, service och upplevelser. Och behovet av stadsdelscentrum kommer öka med fler invånare. Kombinationen av handelsplatser med olika roller bidrar till att Linköping är en attraktiv stad att bo och arbeta i även i framtiden.

– Det är glädjande att engagemanget för dagens och framtidens handel är så stort och att vi jobbar tillsammans mot samma mål, i sann Linköpingsanda, säger David Nilsson.

För den som missade sändningen så går det att titta i efterhand på Linköping Play.

Text: Malin Wictorén