Hoppa till huvudinnehåll

Nytt pris till företag som hjälper fler till jobb


Ett pris ska varje år tilldelas ett lokalt företag som särskilt har bidragit till att stötta och utveckla Linköpingsbor som står - eller riskerar att hamna - långt från arbetsmarknaden ut i egen försörjning.

Det symboliska priset syftar till att lyfta fram ett lokalt företag som bidrar till inkludering, mångfald och jämlikhet på arbetsmarknaden och genom detta tar ett stort ansvar för social hållbarhet i Linköping.

- Samarbete med näringslivet är absolut nödvändigt för att lyckas med integrationen och att få fler i egen försörjning. Många företag gör stora insatser, de tre nominerade företagen gör det lilla extra, som kan tjäna som inspirationskälla för flera, så att Linköping blir ännu lite bättre, säger Fredrik Lundén (M), ordförande arbetsmarknadsnämnden. 

Arbetsmarknadsnämnden i samverkan med Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har instiftat priset som från och med 2024 kommer att delas ut en gång per år i samband med Näringslivsdagen. De tre nominerade företagen för 2024 är: 

  • Dekorreklam
  • Kanalgården och Gröna gården, Vardaga Äldreomsorg
  • Östgöta Kök Linköping

Mikaela Schullström, direktör Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, fortsätter: 

- Det finns många företag som gör ett otroligt viktigt arbete för de Linköpingsbor som står långt från arbetsmarknaden. Priset är ett sätt att uppmärksamma några av de företag som utmärker sig inom området, säger Mikaela Schullström. 

Vinnaren presenteras på Näringslivsdagen i Tornet den 23 maj. 

Vinnaren utses av en jury som består av Fredrik Lundén (M), ordförande arbetsmarknadsnämnden, Mikaela Schullström, direktör Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, Helena Paulsson, utvecklingschef Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, Annika Nyborg, avdelningschef Arbetsmarknadsinsatser Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, Robert Obing, enhetschef Arbetsgivarenheten Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen och Linda Malmén, hållbarhetschef Linköpings kommun.

Om priset och kriterierna

Vem kan bli nominerad till priset?

  • Lokala arbetsgivare (kan vara del av större kedja eller företag) som uppfyller kriterierna nedan och på så sätt bidrar till inkludering, mångfald och jämlikhet på arbetsmarknaden.
  • Företaget ska vara ett registrerat bolag utan anmärkningar och ha god ekonomi. 

Kriterier

  • Göra skillnad för arbetssökande Linköpingsbor genom att erbjuda sommarjobb, praktik, arbetsträning och/eller anställningar utifrån arbetsgivarens förutsättningar.
  • Tro på individen och vara öppen för att anpassa arbetsmiljö och arbetsuppgifter utifrån individens behov och förmågor, till exempel göra plats för individer med språk- och/ eller funktionsutmaningar.
  • Ha en god samverkan med Linköpings kommun kring individer som står - eller riskerar att hamna - långt från arbetsmarknaden. Arbetsgivaren ska visa på ett långsiktigt och uthålligt åtagande när det kommer till att stötta och utveckla arbetssökande Linköpingsbor.