Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Inspirerande affärssamarbete med positiva effekter för både kund och miljö


Två personer iklädda svarta arbetskläder lastar in möbler i en lastbil på ett lager. Till höger om bilden syns hyllor, ett skrivbord, en klocka och en kontorsstol.

Med hjälp av Svenska handelskammaren i Litauen inledde Linköpingsföretaget RP Kontorsmöbler och det Litauiska företaget Vesida ett affärssamarbete som bland annat har bidragit till kortare leveranstider och minskad miljöpåverkan.

Foto: Peter Hagström  Text: Nora Bohlin

RP Kontorsmöbler är Sveriges ledande leverantör av återanvänd kontorsinredning. Moderbolaget ligger i Stockholm men företaget finns även i nio andra svenska städer, däribland Linköping. Företaget startades 2004 med ambitionen att minska slöseriet i företag och organisationer. Detta genom att rusta upp och designa om kontorsmöbler för att ge möblerna ett nytt, förlängt liv. De hyr även ut kontorsmöbler så att företag ska kunna komplettera med hållbar inredning, anpassat utifrån de behov man har för stunden.

Under hösten 2019 inleddes RP Linköping ett samarbetet med det litauiska företaget Vesida. Det var genom Linköpings kommuns initiativ till ökat affärsutbyte med Litauen, som RP Kontorsmöbler kom i kontakt med företaget.
- En delegation från Svenska handelskammaren i Litauen kom på besök till Linköping och under mötet fick vi träffa flera olika företrädare för Litauiska företag för att se om det fanns möjliga samarbetspunkter, berättar David Magnusson, vd på RP Kontorsmöbler i Linköping.

Det visade sig att Vesida och RP Kontorsmöbler skulle bli ett perfekt komplement till varandra. RP behövde en stark tillverkningspartner som kunde erbjuda en kvalitetsprodukt samt god logistik. Det litauiska företaget Vesida letade i sin tur efter en partner i Linköping och hade lång erfarenhet av att designa, tillverka och installera fristående möbler. Samarbetet inleddes under hösten 2019 då de första testexemplaren tillverkades. I mars 2020 satte samarbetet igång på riktigt och successivt gick RP Linköping över till att endast ha Vesida som leverantör till de 50 typer av bordsskivor, de har i sitt standardsortiment.

- De positiva effekterna av samarbetet är många. Billigare frakt och bättre inköpspris är några exempel. Men även kortare leveranstider till kund, då vi nu har mer på lager än tidigare. Detta blir en positiv effekt ur ett miljömässigt perspektiv då det blir mindre transporter och istället en full bil vid varje beställningstillfälle
, förklarar David Magnusson.

Samarbetet har inspirerar flera av Sveriges RP- företag, berättar David:
- Efter vårt lyckade samarbete så har även RP Södertälje och RP Stockholm följt efter och flera andra RP-bolag har planer på att göra detsamma!

Svenska handelskammaren i Litauen ger förutsättningar för nya affärssamarbeten

Intervju med Andrius Francas, styrelseledamot i Svenska handelskammaren i Litauen (SCCL).

På vilka sätt kan handelskammaren skapa samarbeten mellan företag i Sverige och Litauen?

- SCCL fungerar som en bro mellan litauiska företag och svenska företag. Handelskammaren utbildar litauiska och svenska företag kring hur man gör affärer i respektive land. Vi håller delegationsmöten samt agerar konsult till svenska företag som planerar att komma till Litauen. Vi kan tillhandahålla en rad tjänster, allt från kontaktlistor till att ordna möten med potentiella partners och leverantörer.

Vilka är fördelarna med att skapa samarbeten mellan Sverige och Litauen?

- Fördelarna är många, genom att företag från Sverige och Litauen samarbetar kan företagen dela kunskap med varandra och få tillgång till nya marknader vilket är väldigt värdefullt eftersom både Sverige och Litauen är små länder, sett till världsstandard. På det här sättet kan det öppnas möjligheter till att skapa nya produkter och tjänster tillsammans. Litauen är starka exportörer inom områden som IT, logistik, konstruktion och tillverkning vilket Sverige kan dra nytta av. Sverige och Litauen delar även liknande värderingar gällande hållbarhet, demokrati och jämställdhet vilket är viktigt för att kunna göra affärer tillsammans.

Har något förändrats mellan ländernas samarbete under pågående coronapandemi?

- Vårt samarbete fortsätter och jag tror att det till och med behövs mer än vad vi tror idag. Att inte ha chans att träffas fysiskt hjälper självklart inte till att stärka samarbetet eftersom en traditionell “fika” är väldigt svår att få till virtuellt. Men i och med pandemin har vi accepterat och lärt oss att arbeta på distans på ett helt annat sätt än tidigare. Det bidrar till att minska de mentala avståndsgränserna mellan länder. Jag tror att pandemin visade att Litauen kan omorientera företag och till och med stödja våra motsvarigheter i Sverige med tillverkning av saker som är nödvändiga just nu, från masker till desinfektionsmedel och mekanisk lungventilation. Det påminde oss också om att vi måste ha produktionen av varorna nära vår hemmaplan och återigen är Litauen en mycket bra plats för det.