Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tre styrkor som definierar en framtidsstad


Ett Gripen-flygplan på en blå himmel med en vit luftström efter sig

Det finns många städer, både i Sverige och utomlands, som på ett övergripande plan är precis som Linköping. Så vad är det då som gör just Linköping till platsen där du möter framtiden?

I en kommun som Linköping där viljan att växa är starkt förankrad, är platsvarumärket oerhört viktigt. Det lyfter de värden som gör vår stad relevant och attraktiv, både för oss som
bor här och för de vi vill locka hit. En nyligen genomförd varumärkesundersökning visar att Linköping ses som en framtidsstad. Vad beror det på? Och hur kan vi bygga vidare på den insikten?

Bland annat har tre styrkeområden identifierats där Linköping uppfattas som bättre än andra platser. Med dessa som grund har positionerings budskapet ”Linköping – platsen där du möter framtiden” tagits fram. Linköpings kommuns välkända löfte »Linköping – där idéer blir verklighet« kommer vara kvar. Det är kommunorganisationens löfte till invånarna.

Kommunens löfte tillsammans med platsens positioneringsbudskap och de tre identifierade styrkeområdena ger tillsammans en god beskrivning av vad man kan förvänta sig av Linköping med omland. Kommunen ska göra sitt bästa för att skapa miljöer där människor trivs, utvecklas och förverkligar sina idéer. Men det är vi alla som tillsammans skapar och bidrar till utvecklingen av “Linköping – platsen där du möter framtiden”.

1. De banbrytande innovationerna 
Linköping har bidragit med en rad världsledande innovationer som på många sätt påverkat vår omvärld. Dessutom sammankopplas vårt universitet med djupt avancerad kunskap och forskning. I undersökningar lyfts Linköping ofta fram som Sveriges teknologi- och flygstad nummer ett. En plats där vi gör verklighet av våra idéer.

2. Den livsvänliga staden
Linköping är stort nog för att erbjuda det som människor efterfrågar och behöver i sin vardag – intressanta karriärmöjligheter, bra bostäder i alla former, väl fungerande skola, vård och omsorg samt fritidsaktiviteter för alla. Samtidigt är staden tillräckligt liten för att allt det där ska finnas riktigt nära. Det gör det enkelt att få livskvalitet.

3. Det perfekta läget
Linköping har rent logistiskt ett optimalt läge i landet. Inom 30 mil finns 80% av Sveriges befolkning och arbetstillfällen. Med centralt belägen internationell flygplats, E4, stambanan och närheten till Norrköpings hamn är valmöjligheterna att optimera transporterna väl tillgodosedda.

Text: Helena Tedebro Palmér
Foto: Göran Billeson