Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

WoodEye ökar klimatnyttan med trä


Tillverka mer av trä, för klimatets skull. Det är svårare än vad det låter, men WoodEye är världsledande på att göra det möjligt i industriell skala.

Miljönyttan med trä uppmärksammas allt mer. Förklaringen är att växande träd binder koldioxid. Genom att använda virket för att bygga och tillverka olika produkter, förblir koldioxiden bunden.

Det finns ett stort men. Trä är ett naturmaterial som förr krävde hantverksmässiga insatser för att komma till sin rätt. Det förändrades på 1980-talet när forskning vid Linköpings universitet utmynnade i en scanner som automatiskt kvalitetsbedömer virke.

– WoodEye var ett av de första företag som knoppades av från universitetet, berättar VD Leif Erlandsson.

Från sågverk till vidareförädling

Från början fann produkterna sin plats på sågverken, där de ökade både sågutbyte och kvalitet. På senare år har Woodeye gått vidare i värdekedjan och är idag världsledande inom vidareförädling av trä, till exempel på hyvlerier och hos tillverkare av möbler och inredning.

Ett exempel på den nytta företaget skapar: Golvtillverkarna erbjuder parkettgolv av olika kvalitet och utseende. Vissa golv ska vara fria från kvistar, andra mer rustika. Här sorterar Woodeye med automatik och i hög hastighet trälameller i olika kvalitetsklasser.

– Idag är våra scannrar en förutsättning för att använda trä i industriell produktion. De är en självklarhet i varje nyinvestering, säger Leif.

Ett av tre företag i världen

Det finns tre jämnstora företag i världen inom det här området. Extra utmanande är att sortera lövträ och här är Woodeye världsledande.

Förr var ökad kvalitet och sänkta kostnader de viktigaste skälen för träindustrin att investera i en scanner från Woodeye. Numera är klimatet ett lika viktigt motiv, för att mer trä ska komma till användning och kunna ersätta andra material med sämre miljöprestanda.

Det syns på Woodeyes försäljning.

– Omsättningen har fördubblats sedan 2016, berättar Leif Erlandsson.
Samtidigt pågår ett intensivt utvecklingsarbete, som ska göra det ännu mer lönsamt för kunderna och klimatet att använda spetsteknik från Linköping, sprungen ur forskning vid stadens universitet.