Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Välkommen till Ljungsbro skolas fokusbibliotek! Ljungsbro skolas bibliotek är ett fokusbibliotek. Fokusbibliotek är Linköpings kommuns satsning på välutvecklad skolbiblioteksverksamhet inom grundskolan.

 

Fokusbiblioteket

Fokusbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier och är en pedagogisk funktion som stödjer elevers lärande och pedagogers arbete genom att

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetensen på skolan

Fokusbibliotekarierna ansvarar för den pedagogiska biblioteksverksamheten på respektive skola. I samverkan med skolans personal driver fokusbibliotekarien undervisning i källkritik och informationssökning, läsfrämjande arbete samt stöttar med alternativa lärhjälpmedel. Rektor har ansvar för att fokusbiblioteket har en aktiv roll i undervisningen och hela skolans verksamhet.

Kontakt fokusbibliotekarie

På Ljungsbro skolas fokusbibliotek arbetar Josephine Magnusson.
Vill du komma i kontakt med fokusbiblioteket kan du ringa eller skicka ett mejl:

Telefon: 013-26 32 72

Biblioteksråd

Vi har ett biblioteksråd med elever från årskurs 7-9, som bland annat ordnar med aktiviteter och hjälper till att välja nya böcker. Alla elever som vill har stor chans att påverka vilka böcker som finns att låna.

Du som är förälder är hjärtligt välkommen att hälsa på och se hur vi har det.

Leta böcker

Här hittar du ingången till vår katalog. Klicka på VISA ALLA och välj Ljungsbro skola om du vill se vilka böcker vi har. Vill du låna om dina böcker loggar du in med ditt lånekort eller ditt personnummer och din PIN-kod.

Du kan även klicka dig in på Stadsbibliotekets katalog för att se vilka böcker som finns där.

Senast uppdaterad den 20 november 2023