Hoppa till huvudinnehåll

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens (SYV) uppgift tillsammans med alla pedagoger är att ge eleverna på Ljungsbro skola goda kunskaper om vidare studier, yrkeslivet och ge vägledning, så att de kan göra väl underbyggda val för framtida studie- och yrkesval. Alla elever och föräldrar är välkomna att höra av sig om de har några frågor.

Vad arbetar SYV med på Ljungsbro skola?

  • Motiverande samtal, skapa framtidstro, förbereda elever så att de har möjlighet att göra ett bra val till gymnasiet, skapa målbilder och yrkeskunskaper
  • Vägledningssamtal
  • Praktisk arbetslivsorientering (PRAO)
  • Grupp- och klassinformation
  • Gymnasieansökan och överlämning till gymnasieskolan
  • Deltar på föräldramöten
  • Studiebesök både på gymnasiet och arbetsplatser
  • Deltar i elevhälsoteamet

Senast uppdaterad den 20 november 2023