Hoppa till huvudinnehåll

Ljungsbro skola 7-9

Välkommen till Ljungsbro skola 7-9. Här går cirka 300 elever i årskurserna 7-9.

Nyheter

Digitalt öppet hus

Linköpings kommunala högstadieskolor erbjuder digitalt öppet hus, istället för fysiskt öppet hus. Det gör vi genom våra Öppet hus-filmer. Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vår vision är att vi genom utmaningar, nyfikenhet och goda relationer vill lära oss mer. Detta skapar vi tillsammans genom trygghet, delaktighet, respekt och en tro på allas förmåga.

Hos oss hittar du ett väl utbyggt elevhälsoteam, behöriga lärare, heltidsmentorer och ett fokusbibliotek. Tillsammans med pedagogerna i alla årskurser fokuserar vi på elevernas trygghet och utveckling under hela skolgången.

Så fungerar det

Eleverna körs av Kanalbuss i samordning med linjetrafiken (busskort).  Skjutsarna körs i anslutning till skoldagens början och slut.

Hemtider med upphandlad skolskjuts från Ljungsbro skola:

  • 13:25
  • 14.40
  • 15:50

Morgonturerna hittar du här:

Förälders ansvar

Förälder har ansvar för att följa eleven till och från på- och avstigningsplatsen för buss och skolskjuts i bil. Skolans personal har motsvarande ansvar från och med det eleven stiger av skolskjutsen i skolan på morgonen respektive till och med eleven stiger på skolskjutsen efter skoldagens slut.

Säkerhetsutbildning

Varje hösttermin anordnas en säkerhetsutbildning för samtliga elever som åker skolskjuts.  

Välkommen som skolskjutselev till Ljungsbro!

Senast uppdaterad den 11 mars 2024