Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Skolan har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, SYV, logoped, social koordinator, specialpedagog och speciallärare.

Hälsofrämjande elevhälsoprgram

Elevhälsans arbete är först och främst hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande. Vilka årsvisa underssökningar som elevhälsoteamet genomför kan du läsa om under elevhälsoprogram.

Årsvis innebär det följande undersökningar

Förskoleklass Bedömning av hälsotillstånd utifrån hälsodeklaration. Tillväxtundersökning. Synundersökning. Testikelundersökning på pojkar.
År 1 Hörselundersökning samt vaccination (MPR - mässlin, påssjuka, röda hund). Uppföljning av tidigare hälsoundersökning
År 2 Tillväxtundersökning.
År 3 Uppföljning av tidigare hälsoundersökning.
År 4 Tillväxt- och synundersökning, scoliosundersökning (sned rygg). Hälsosamtal.
År 5 Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar.
År 6 Tillväxtundersökning. Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar. Undersökning av färgseende.
År 7 Tillväxt och synundersökning, uppföljning av tidigare hälsoundersökningar. Hälsosamtal.
År 8 Tillväxt och synundersökning, uppföljning av tidigare hälsoundersökningar.
År 9 Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar samt vaccinering (difteri, stelkramp och kikhosta).

Utöver det normala vaccinationsprogrammet ges kompletterande vaccinationer till elever vars vaccinationsskydd inte är fullgott. Elever som tillhör riskgruppen för hepatit B och tuberkulos erbjuds vaccinering i skolan.

Skolhälsovården arbetar och medverkar också för en god arbetsmiljö för alla på skolan. Skolläkaren arbetar konsultativt och är tillgänglig på skolan en gång per månad.

Elevhälsoteam

Elevhälsan träffas varje vecka. Vilka som ingår i vårt Elevhälsoteam kan du läsa om under personal och ledning.

Linköpings kommuns elevhälsoarbete

Övergripande information om Linköpings kommuns elevhälsoarbete kan du läsa om på elevhälsa, Linköpings kommun. 

Senast uppdaterad den 24 januari 2024