Fritidshem

Välkommen till Rosendalsskolans fritidshem.

Rosendalsskolans fritidshem består av fyra fritidsavdelningar: Blå rosen, Nyponrosen, Röda rosen och Törnrosdalen. Dessa är för elever från förskoleklass till år 3.

fem barn i färgglada kläder hoppar mot en vit bakgrund

 

Rosendalsskolans fritidshem

 • kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt
 • utgår ifrån barnens egna behov och intressen och
 • erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad.

 

På Rosendalsskolans fritidshem arbetar vi för att

 • Skapa tillit
 • Skapa tillgänglighet - i lärmiljön, undervisningen, förebilder
 • Skapa delaktighet - såväl social delaktighet som demokratisk delaktighet
 • Skapa relationer

 

Vi vill att eleverna ska

 • Utveckla tilltro till sin egen förmåga att lära sig
 • Ta ett personligt ansvar för sitt lärande och sin lärmiljö
 • Använda sin kreativitet och förmåga till problemlösning
 • Utveckla relationell kompetens

Öppettider

Våra öppettider är  06.00 – 18.00.

Öppning och stängning sker alltid på Törnrosdalen.

Morgonomsorg bedrivs på Törnrosdalen 06.00 – 08.00.

Kvällsomsorg bedrivs också på Törnrosdalen 16.45 – 18.00.

Kontaktuppgifter till fritids

Blå Rosen har Telefonnummer 013-20 72 46.

Nyponrosen har Telefonnummer 013 – 20 53 04.

Röda Rosen har Telefonnummer 013 – 20 57 80.

Törnrosdalen har Telefonnummer 013 – 20 72 36.

Ansökan om fritidsplats

Rosendalsskolan erbjuder fritidsplats för barn i förskoleklass till och med årskurs 3, under förutsättning att det finns ett tillsynsbehov, dvs. att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna arbetar eller studerar/går i skolan. Barnet får vara på fritids den tid som vårdnadshavaren är på arbetet eller i skolan samt restid.

 • Du måste ansöka om en fritidsplats via kommunens hemsida (se länken nedan). Medborgarkontoret i Skäggetorps Centrum erbjuder också hjälp med att ansöka om fritidsplats.
 • När ansökan väl är gjord kontaktar Rosendalsskolans fritids dig som vårdnadshavare för att komma överens om tid för inskrivningssamtal. Under inskrivningssamtalet skrivs överenskommelsen om fritidsplats. Tillsynstiderna skrivs och man kommer också överens om ett lämpligt datum då barnet kan börja på fritids.
 • Du måste lämna en inkomstanmälan till kommunen, Detta är mycket viktigt. Anmälan kan göras på kommunens hemsida eller via ett besök på Medborgarkontoret, Skäggetorps Centrum. En inkomstanmälan ska lämnas även om hushållet saknar inkomst.

Tillsynstider

Tillsynstiden är vårdnadshavarens arbetstid/studietid/praktiktid inklusive restid.

Skolans tillsynsansvar för ert barn börjar när barnet startar sin schemalagda tillsynstid. Skolans tillsynsansvar slutar när barnet slutar sin schemalagda tillsynstid.

Meddela schemaändringar och sjukdom till respektive fritidsavdelning, så fort som möjligt.

Uppsägning av fritidsplats

Om tillsynsbehovet upphör eller om barnet av andra orsaker inte längre behöver sin plats så ska den sägas upp. Uppsägning sker via kommunens hemsida eller på Medborgarkontoret.

Tänk på att göra det i god tid då kommunen fakturerar två månader efter uppsägningsdatumet.

Länk till ansökan och mer information

För mer information och för att ansöka om eller säga upp plats till fritids se länken nedan.

Här finns också information om kommunens regler och riktlinjer för barnomsorg/fritids. 

Fritidshem Rosendalsskolan

Skicka e-post till Fritidshem Rosendalsskolan

E-post: Rosendalsskolan@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 39

Besöksadress: Skrivaregatan 19a (se karta)

Postadress: Fritidshem Rosendalsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthrosendalsskolan http://www.linkoping.se/fthrosendalsskolan

Rektor: Karin Elisabeth Lång
Telefon: 013-20 79 05

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juni 2018