Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande och syftar till att främja alla elevers utveckling och lärande. Detta arbete förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhäskoteanets personal och övriga personalgrupper. All personal som arbetar på Rosendalsskolan är en del av elevhälsan. Arbetet med elevhälsan börjar i klassrummet, i korridoren, i omklädningsrummet, i matsalen eller på skolgården. 

Elevhälsoteamets medlemmar är:

 

Karin Lång

Rektor

013-20 79 05

 

Reenie Lee

Biträdande rektor

013-20 73 92

 

Emma Herrlander Törnquist

Skolsköterska

013-20 79 26

 

Alexander Spånberg Ekholm

Skolpsykolog

013 - 26 26 68

 

Nevena Antulovic

Kurator

013 - 20 73 52

 

Pernilla Hagman

Speciallärare

 

Katarina "Nina" Helmersson

Specialpedagog

 

Lena Hammarsten

Lärare

På Rosendalsskolan pågår ständigt arbetet med att motverka all form av diskriminering och kränkande behandling

Om en elev känner sig diskriminerad eller kränkt ska han/hon omgående kontakta någon vuxen på skolan. Om du som vårdnadshavare får kännedom om att ditt barn känner sig diskriminerat eller kränkt måste du omgående kontakta rektor eller ditt barns klasslärare/klassföreståndare.

Alla elever som upplever sig kränkta eller diskriminerade ska känna att deras berättelse tas på allvar och åtgärdas snarast.

 

I verksamheten har vi en likabehandlingsgrupp som består av:

 • Karin Lång, rektor
 • Reenie Lee, biträdande rektor
 • Emma Herrlander Törnquist, skolsköterska
 • Nevena Antulovic, kurator
 • Joakim Höglund, fritidspedagog
 • Inga-Lena Järlefalk, elevassistent 

Likabehandlingsgruppens handläggning vid anmälan om diskriminering eller kränkande behandling:

 1. Två representanter i likabehandlingsgruppen tar skyndsamt kontakt med den drabbade för att ta reda på vad som hänt.
 2. Representanterna träffar därefter alla inblandade för enskilda samtal. Föräldrar kontaktas skyndsamt av likabehandlingsgruppen/klassläraren. Alla samtal dokumenteras skriftligt.
 3. Skäliga åtgärder vidtas. Klasslärare och rektor informeras.
 4. Uppföljningssamtal sker kontinuerligt till dess att god kamratanda och trygghet har uppnåtts. Om det vid uppföljningen visar sig att de akuta åtgärderna inte är tillräckliga kontaktar likabehandlingsgruppen rektor.
 5. Rektor lyfter ärendet i elevhälsoteamet. Beslut om vidare åtgärder tas.

 

Det råder ett absolut förbud för personal att kränka, trakassera och diskriminera barn och elever. Om detta skulle vara fallet anmäls detta till rektor. Rektor rapporterar då till huvudmannen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 mars 2019