Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Särskilt stöd

  • Alla elever har rätt att få stöd i skolan.
  • Det vanligaste sättet att ge stöd är det som sker i klassrummet. Lärare anpassar uppgifter och material så att det blir på rätt nivå för eleven, samtidigt som eleven utmanas att lära sig mer.
  • Stöd kan också ges i form av att speciallärare finns med och arbetar i klassrummet tillsammans med ordinarie lärare.
  • Sådant stöd som flera elever kan ha nytta av och som ges i klassrummet kallas för extra anpassningar. Det kan till exempel vara bildstöd eller kompensatoriska hjälpmedel (som dator och lärplatta).
  • För elever som riskerar att inte nå målen görs åtgärdsprogram tillsammans med eleven och förälder. I åtgärdsprogrammet skrivs vilka åtgärder skolan ska göra. Detta utvärderas sedan tillsammans av skola, elev och förälder.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 juli 2016