Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sjukanmälan och ledighet Rosendalsskolan

Om ditt barn blir sjukt måste du ringa till Rosendalsskolan senast 08:30 sjukdagen. Sjukanmälan måste göras varje dag som ditt barn är sjukt.

Sjukdom anmäls av föräldrarna på telefon 013 20 79 28.

Ring senast 08:30, så att läraren i god tid kan få information om ditt barns frånvaro.

Du får tala in ditt meddelande på en telefonsvarare. Tala in barnets för- och efternamn samt klass och vem du är som ringer. Tala tydligt.

Kom ihåg sjukanmälan till skolrestaurangen om ditt barn äter specialkost. Telefonnummer 013-20 79 27.

Om ditt barn blir sjukt under skoltid ska hon/han meddela sin klasslärare. Elever får ALDRIG lämna skolan utan att meddela sin lärare.

Förskoleklass

Sjukanmälan för elever i förskoleklass sker direkt till avdelningen.

Klass FA: 013 - 20 72 46

Klass FB: 013 - 20 53 04

Klass FC: 013 - 20 57 80

Klass FD: 013 - 20 57 80

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledigt måste du fylla i en ledighetsansökan och lämna in den till expeditionen i god tid. Boka aldrig resa innan ditt barn beviljats ledighet!

Vi vädjar till dig som förälder att noga tänka igenom vilka konsekvenserna kan bli om du/ni väljer att söka ledighet för ditt barn. Det är inte bara att ta igen det stoff man missar i skolan utan det handlar också om det som sker i klassrummet då ditt barn är ledigt och som han/hon aldrig kan ta igen.

Skollagen (2010:800) kapitel 7, 8§ säger följande om ledighet för elev:

”En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.”

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 juli 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: