Hoppa till huvudinnehåll

Sjukanmälan och ledighet Rosendalsskolan

Om ditt barn blir sjukt måste du meddela Rosendalsskolan senast 07:30 sjukdagen. Sjukanmälan måste göras varje dag som ditt barn är sjukt.

Sjukanmälan

Om ditt barn skulle vara sjukt måste du som vårdnadshavare frånvaro-anmäla ditt barn. 

Frånvaron kan anmälas på följande sätt: 

  • Via Unikum Familj appen
  • Via telefon på telefonnummer 013 - 26 26 26
  • Via Skola 24 appen
  • Via webbsidan Skola 24

Om ditt barn blir sjukt under skoltid ska hen meddela sin klasslärare. Elever får ALDRIG lämna skolan utan att meddela sin lärare. 

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledigt måste du fylla i en ledighetsansökan via Skola 24. Boka aldrig resa innan ditt barn beviljats ledighet!

Vi vädjar till dig som förälder att noga tänka igenom vilka konsekvenserna kan bli om du/ni väljer att söka ledighet för ditt barn. Det är inte bara att ta igen det stoff man missar i skolan utan det handlar också om det som sker i klassrummet då ditt barn är ledigt och som han/hon aldrig kan ta igen.

Skollagen (2010:800) kapitel 7, 8§ säger följande om ledighet för elev:

”En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.”

Senast uppdaterad den 2 februari 2023