Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om Rosendalsskolan

Rosendalsskolan är en kommunal skola i stadsdelen Skäggetorp, Linköping. Skolan har cirka 400 elever i årskurs F-5 samt fritidsverksamhet. Här jobbar också cirka 90 medarbetare: lärare, fritidspedagoger, resurser och många fler. Du är alltid välkommen att besöka oss i skolan och på fritids.

Entrén till expeditionen på Rosendalsskolan

 

Förväntningar när era barn är elever på Rosendalsskolan

 

Ni kan förvänta er av oss på Rosendalsskolan att:

 • Vi följer de arbetsplaner och styrdokument som gäller för varje skolform
 • Alla får ett vänligt och respektfullt bemötande
 • Vi inte tolererar att någon utsätts för diskriminering, mobbning eller andra kränkningar
 • Vi har höga förväntningar på alla våra barn/elever vad gäller deras kunskapsutveckling och sociala fostran
 • Vi strävar efter att ge varje elev ett sådant arbetsklimat så han/hon kan lära sig så mycket som möjligt
 • Vi alltid uppmuntrar våra barn/elever till gott uppförande, engagemang och studiemotivation
 • Vi bemöter barn/elever likvärdigt och att vi arbetar för jämlikhet
 • Varje elev har en individuell studieplan och får ett skriftligt omdöme varje termin
 • Vi har kontinuerliga utvecklingssamtal
 • Vi regelbundet ger information om verksamheten
 • Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en säker fysisk och psykosocial miljö

Vi förväntar oss av dig som förälder/vårdnadshavare att:

 • Du har huvudansvaret för ditt barns fostran
 • Du tillsammans med ditt barn går igenom skolans regler
 • Du läser information från fritidshem, förskoleklass och skola
 • Du lämnar och uppdaterar aktuella uppgifter om adress, e-postadress och telefonnummer till fritidshem, förskoleklass och skola
 • Du ser till att ditt barn kommer i tid till skolan
 • Du ser till att ditt barn är utvilat och förberett för skoldagen
 • Du tillsammans med ditt barn ser till att barnet har med rätt utrustning till fritidshem, förskoleklass och skola
 • Du varje dag meddelar skolan om ditt barn är sjukt
 • Du ringer till fritidshemmet och meddelar om du kommer sent vid hämtning
 • Du inte begär ledigt för ditt barn under terminstid om det inte är absolut nödvändigt
 • Du hjälper ditt barn att ta ansvar för sitt skolarbete
 • Du kommer på möten och utvecklingssamtal
 • Du tillsammans med ditt barn tar del av det underlag du får hem inför utvecklingssamtalen och förbereder dig inför samtalet

Vi förväntar oss av dig som elev att du:

 • Visar respekt för alla människors lika värde
 • Är en god kamrat genom att du uppmuntrar, lyssnar på andra, väntar på din tur och löser konflikter utan våld
 • Inte accepterar diskriminering, mobbning eller andra kränkningar i någon form
 • Använder ett vårdat språk utan svordomar och könsord
 • Tar ansvar för ditt skolarbete och sköter dina hemuppgifter
 • Följer skolans regler
 • Kommer i tid
 • Skapar en arbetsmiljö som du och dina kamrater kan arbeta i
 • Är utvilad och förberedd för skoldagen
 • Är rädd om vår skola samt dina och andras tillhörigheter
 • Uppträder lugnt och hänsynsfullt
 • Läser information från skolan
Rosendalsskolans bloggar
Rosendalsskolan

Till e-postformulär för Rosendalsskolan

E-post: rosendalsskolan@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 39

Besöksadress: Skrivaregatan 19A (se karta)

Postadress: Rosendalsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/rosendalsskolan http://www.linkoping.se/rosendalsskolan

Rektor: Karin Elisabeth Lång
Telefon: 013-20 79 05

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 juli 2019