Vision och mål för Rosendalsskolan

Rosendalsskolans vision är att:

 • Barn och vuxna mår bra, visar varandra respekt och är trygga i skolan och i skolbarnsomsorgen.
 • Ingen kränkande behandling eller diskriminering ska förekomma på Rosendalsskolan.

Rosendalsskolans mål för verksamheten är att:

 • All personal på Rosendalsskolan arbetar för att skapa en verksamhet som vi alla kan vara stolta över.
 • Alla elever, oberoende av mognad, behov eller förutsättningar, känner sig välkomna och uppmärksammade på Rosendalsskolan.
 • Vår verksamhet ska väcka kreativitet, nyfikenhet, lust att lära och den ska utveckla elevers sociala förmåga att kunna samarbeta och framföra sina åsikter på ett kritiskt och konstruktivt sätt.
 • Varje barn/elev, oavsett kön, etnisk bakgrund, kultur eller social tillhörighet, ska behandlas likvärdigt och ges lika möjlighet till utveckling och lärande.
 • Alla elever och vuxna ska känna trygghet, glädje, respekt och omtänksamhet.

Rosendalsskolans mål för våra elever:

Vi arbetar aktivt med att stärka alla elevers självkänsla och tilltro till den egna förmågan och vi strävar efter att alla elever som lämnar oss ska ha utvecklats till:

 • Tänkande och reflekterande människor som tar initiativ och fattar kloka beslut
 • Vetgiriga individer som känner glädje och lust i att lära
 • Kommunikativa människor som med säkerhet kan uttrycka sina idéer på mer än ett språk
 • Risktagare som är trygga även i ovana situationer
 • Kunniga och vidsynta människor med en global medvetenhet
 • Ansvarsfulla och ärliga människor
 • Omtänksamma och lyhörda människor som vill hjälpa andra
 • Välbalanserade människor som förstår vikten av såväl fysisk som psykisk balans för personligt välmående
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 augusti 2017