Hoppa till huvudinnehåll

Vision och mål för Rosendalsskolan

Rosendalsskolans vision är - En skola där alla får lyckas och lära sig nya saker.
Där alla blir positivt uppmärksammade och där alla känner stimulans, stöd och framtidstro.

Målsättning för läsåret

Under läsåret 2022 - 2023 ska våra elevers måluppfyllelse öka. 

Målsättningen kräver följande prestationer:

  • analysera vår elevers ingångsvärden vad gäller måluppfyllelse och justera lärmiljön utifrån vår analys
  • sätta förväntat resultat för våra elever
  • säkerställa att våra elever är närvarande i skolan

Senast uppdaterad den 11 juli 2022