Hoppa till huvudinnehåll

Förskoleklass

Flera barnhänder som blandar olika vattenfärger

 

Så jobbar vi i förskoleklass

Vår förskoleklass är en trygg bro mellan förskola och skola. Elevens nyfikenhet på kunskap, intressen och frågor är utgångspunkten. Kommunikation, samverkan och gemenskap är vårt fokus.

Vi tränar språket genom sagor, böcker, berättelser, ordlekar, rim och ramsor. Bokstäverna blir en del av elevernas vardag genom att vi skriver och formar bokstäver och tränar dess ljud. Eleverna möter grundläggande taluppfattning och bygger upp förståelse för tal. Eleverna uppmärksammas på matematiken i vardagen och i samtal med rätt begrepp för att kunna sätta ord på det logiska- och abstrakta tänkandet. Vi följer årstidernas växlingar och lär om natur och miljö. I idrottshallen får eleverna möjlighet att utveckla och träna motorik och samarbete samt lära sig förstå och utföra instruktioner. Eleverna övar också på att byta om till lektionen och duscha efteråt.

Skapande och lek

Eleverna får uttrycka sig i skapande form och får prova på olika material och tekniker. Leken är en mycket viktig del av verksamheten. I leken tränar eleverna abstrakta begrepp och övar sig på det de lärt teoretiskt, hört och sett. Leken är ett verktyg för att befästa kunskaper och utmana sitt eget lärande och egen förståelse. 

En trygg och trivsam skola är våra ledord och är den värdegrund vi arbetar med dagligen. Varje rast erbjuds eleverna vara med i rastaktiviteter. I förskoleklassen lägger vi grunden för gruppens sammanhållning, omtanke mot varandra och övar mycket praktisk värdegrund. 

Faddrar

Våra elever i förskoleklass får en fadder (äldre elev) som fungerar som en trygg kamrat genom hela skoltiden. Eleverna träffar sina faddrar i olika ordnade aktiviteter många gånger under varje läsår. 

Genom olika arbetsområden är vår målsättning att eleverna ska bli trygga, självständiga och kompetenta elever, väl förberedda för de förväntningar framtiden ställer på dem. Hos oss sker ett aktivt lärande för framtiden.

Senast uppdaterad den 12 juni 2024